Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Nüfus, Doğum ve Evlenme İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular, 19.08.2016

NÜFUS, DOĞUM VE EVLENME İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

 

1)Yakınlarımın (eşimin, kardeşimin, annemin ya da babamı) nüfus cüzdanını değiştirebilir miyim?

18 yaşından büyüklerin şahsen müracaatı gerekir. 18 yaşından küçük çocuklar için ebeveynleri başvuruda bulunabilirler. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde, ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı başvurusunun Türk veya Hollanda mahkemesi kesinleşmiş kararıyla velayet sahibi olan anne veya baba tarafından yapılması gerekir.

2)Yakınlarım adına (eşimin, kardeşimin, annemin ya da babamı) 
uluslararası doğum kayıt örneği (Formül A), uluslararası evlenme kayıt örneği (Formül B) ve nüfus kayıt örneği alabilir miyim?

18 yaşından büyüklerin şahsen müracaatı gerekir. 18 yaşından küçük çocuklar için ebeveynleri başvuruda bulunabilirler. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde, ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı başvurusunun Türk veya Hollanda mahkemesi kesinleşmiş kararıyla velayet sahibi olan anne veya baba tarafından yapılması gerekir.

3)Vefat eden birinci derece yakınıma ait uluslararası ölüm kayıt örneği (Formül C) alabilir miyim?

Müteveffanın eşi, alt ve üst soyları Uluslararası ölüm kayıt örneği (Formül C) alabilir.

4)Yeni doğan çocukları nüfus kütüğüne kimler kayıt ettirebilir? Torun/yeğen için nüfus kütüğüne kayıt başvurusu yapılabilir mi?

Doğumları anne veya baba nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.

5)Hollanda makamları nezdinde yapılan evliliğin Türk makamlarına bildirimini kimler yapabilir?

Bu evliliklerin Türk koca veya Türk kadın tarafından en geç otuz gün içerisinde Başkonsolosluğa bildirilmesi gerekmektedir.

6)Evlilik dışı doğan ve baba soyadını alan çocuğun doğum bildirimini anne yapabilir mi?

Anne ve babanın birlikte başvurması gerekmektedir. 

7)Evlilik Dışı Doğan ve anne soyadını alan çocuğun doğum bildirimini biyolojik babası yapabilir mi?

Anne soyadını alan çocuğun annesinin başvurması gerekmektedir.

8)Evlilik dışı anne soyadını alan çocuğun doğum bildirimi yapılırken “baba adı” kısmını boş bırakabilir mi?

Evlilik dışı anne soyadını alan çocuğun doğum bildirimi yapılırken “baba adı” kısmı kanunen boş bırakılamamaktadır. Bildirimde bulunurken mutlaka bir baba ismi verilmesi gerekmektedir. Biyolojik baba adının verilmesi, ileride çocuğun babası tarafından tanınmasında kolaylık sağlar.

9)Hollanda’da yapmış olduğum evliliği bildirmeden, bu evlilikten doğan çocuğumun kaydını yaptırabilir miyim?

Evlilik birliği içinde doğan çocuğun kaydı için
çocuk kaydından önce evliliğin bildirilmesi gerekmektedir.

 

10)Eşim, annem, babam ve kardeşlerim için e-devlet şifresi alabilir miyim?

Şahsen başvurmaları gerekmektedir. B
aşkası adına yapılacak başvurularda Temsil yetkisini gösteren vekaletname veya vasi kararı ibraz edilmesi gerekmektedir.