Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Geçici İthal Edilen KaraTaşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hakkında Bilgi Notu, 21.05.2014

Geçici İthal Edilen KaraTaşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hakkında Bilgi Notu

 

YAKLAŞAN YAZ AYLARI VE İZİN DÖNEMİ  NEDENİYLE, YABANCI PLAKALI ARAÇLARLA TÜRKİYE’YE GİDECEK VATANDAŞLARIMIZIN SORUN YAŞAMAMALARINI TEMİNEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN DİKKATE GETİRİLMESİNDE YARAR GÖRÜLMÜŞTÜR:

 

  • Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Sözkonusu Tebliğ hükümleri uyarınca,

 

  • Geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır.

 

  • Bir kisinin Türkiye gümrük bölgesi dısında yerlesik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.

 

  • Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün süre verilmekte; taşıtın  yurt dışında emekli olan kişilerce getirilmesi halinde bu süre en fazla bir yıla kadar uzatılmaktadır.

 

 

Diğer yandan,

 

  • Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtların gümrük denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla bahsekonu tebliğe, gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınması şartıyla izin verilmektedir.

 

 

 

T.C.Rotterdam Başkonsolosluğu