Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Doğum Bildirimi İşlemleri, 26.09.2016DOĞUM BİLDİRİMİ

 

Çocuğa isim koyarken dikkat edilecek hususlar.

 

 

·         1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanunun 3’üncü maddesi hükmünce

belgelerin (nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı v.s.) 1929 Haziran iptidasından itibaren Türk harfi ile yazılacaktır.

( X,W,Q  harfleri Türk alfabesinde yeralmadığından dolayı, isimlerin bahsekonu harfleri içermemesi gerekmektedir)

 

·         Soyadı Nizamnamesinin 2 nci maddesi ve 5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde de kişiye en fazla iki (2) isim verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

EVLİLİK İÇİ DOĞUM BİLDİRİMİ:

Çocuğa ait Formül A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği ) (Formül A örneği aşağıdadır)

Anne ve babaya ait nüfus cüzdanları/pasaportları

Doğum bildirimi anne ya da baba tarafından yapılabilir.

NOT: Evlilik Hollanda makamlarında yapılmışsa, çocuk kaydından önce  evliliğin bildirilmesi gerekmektedir.

 

        Resmi  nikah öncesi  olup ya da doğup da, anne ve babası daha sonra birbirleriyle evlenen çocukların doğum kayıtları için anne ve babanın müşterek imzası  gerektiğinden, anne ve babanın birlikte gelmesi  zorunludur.

       Evlilik içinde vuku bulan erken doğumlarda doktor raporu aranır. Bu takdirde, anne veya babadan birinin imzası yeterlidir.

 

      EVLİLİK DIŞI DOĞUM BİLDİRİMİ:

**Anne soyadını alan çocuk bildirimlerinde:

Çocuğa ait Formül A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği ) (Formül A örneği aşağıdadır)

Anneye ait nüfus cüzdanı/pasaportu

Anne için International  Uittreksel uit GBA (Medeni Durumu Gösteren Belge) (International GBA örneği aşağıdadır)

 

**Baba soyadını alan çocuk bildirimlerinde:

Çocuğa ait Formül A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği ) (Formül A örneği aşağıdadır)

Anne ve babaya ait nüfus cüzdanları/pasaportları

Anne için International  Uittreksel uit GBA (Medeni Durumu Gösteren Belge) (International GBA örneği aşağıdadır)

Anne ve babanın birlikte gelmesi gerekmektedir. 

Ebeveynlerden birinin yabancı uyruklu olması durumumda, yabancı olan anne ya da babaya ait Formül  A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği ) veya  International  Uittreksel uit GBA  (ebeveynin anne ve babasının adının yazılı olması gerekmektedir).

NOT:

60 gün içerisinde yapılan bildirimlerde 8 Euro, bu süreyi aşan bildirimlerde 11 Euro tahsilat yapılır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOĞUM YARDIMI UYGULAMASI

 

Doğum yardımı uygulamasına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

 

Doğum yardımı müracaatının;

-Annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde, başvurunun şahsen anne tarafından yapılması,

-Türk Vatandaşlığından çıkarak Hollanda Vatandaşlığına geçen ve “Mavi Kart” sahibi olan  anne veya baba tarafından şahsen yapılması,

-Annenin Türk vatandaşı olmaması/annenin vefat etmiş olması halinde, Türk vatandaşı   baba tarafından şahsen yapılması,

- Kanuni temsilciler aracılığıyla yapılacak başvurularda  “vekaletname” veya “mahkeme kararı”nın da ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Alınan başvuru dilekçeleri lgili Valilik/Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilmektedir.

 

Doğum yardımı ödemeleri PTT aracılığıyla kişilerin TC kimlik numaralarına/Mavi Kart numaralarına yapılacak olup, ödemeler, başvurunun ilgili İl Müdürlüğünde DYS  üzerinden sonlandırıldığı tarihi takip eden ay içerisinde çekilebilecektir.  Ayrıca anılan Yönetmeliğin 9. Maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği  şekilde ödemeler,  hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre teşvik edici belge sunmaları şartıyla kanuni temsilcilerine  yapılabilmektedir.

Ödemeler 1 yıl içerisinde Türkiye’de herhangi bir PTT şubesinden çekilebilecek olup, bu sürede çekilemeyen ödemeler, ilgili İl Müdürlüklerine iade olmaktadır. Bu durumda, bu kişilerin ilgili İl Müdürlüklerine iaede olmuş ödemeleri ile ilgili tekrar başvuruda bulunmaları gerekecektir.

Başvurunun yukarıda da açıklandığı üzere  “şahsen” yapılması zorunludur

 

Başvuru dilekçesinin bir örneği    aşağıda sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar :

- Formül A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği )

- International GBA (Medeni Durumu Gösteren Belge)

- DOĞUM YARDIMI DİLEKÇE.docx