Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması İçin Gerekli Belgeler, 11.09.2014

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASI

 

            En az üç yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

1)      Uluslararası doğum belgesi  (Int.geboorteactıe)

2)      Uluslar arası  (Halen vatandaşı olduğu ülkeyi belirten açıklamalı aile nüfus kayıt örneği –Int. Uitreksel uit de   bevolkingregister)

3)      Uluslararası evlenme kayıt örneği (Int. Huwelijksakte)

4)      Mensubu bulunduğu ülke makamlarınca verilmiş kimliği ıspatlayan belge ve Türkçe’ye  tercümesi

5)       İyi Hal Kağıdı (Een Verklaring Omtrent Goed Gedrag) ve Yeminli Tercüman tarafından yapılan Türkçe Tercümesi

6)       Evli çifte ait 2şer adet vesikalık fotoğraf   

7)      Evli çiftin yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 (Temin edilen belgeler uluslararası olmayıp yerel lisanla tanzim edilmiş ise, belgelerin Apostil şerhi alınarak onaylanmasından sonra Başkonsolosluğumuz noter bölümü’nce,  imza ve mührü tanınan bir yeminli tercüman tarafında  Türkçe’ye  tercümesinin yapılması gerekmektedir.

Temin edilen belgeler kendi ülke makamlarınca yerel lisanda tanzim edilmiş ise, bağlı bulunduğu Ülkedeki imza ve mührü tanınan yeminli tercümana tercüme yaptırıldıktan sonra , yine aynı ülkedeki Türk temsilciliğince onaylanması gerekmektedir.

 

İlgili Dosyalar :

- TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME YOLUYLA KAZANILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER