Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Çifte Vatandaşlık İşlemleri İçin Gerekli Belgeler, 02.11.2012

ÇİFTE VATANDAŞLIK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

           

 

     1)      Nüfus cüzdanı

2)      Hollanda pasaportu

3)      Bir adet fotoğraf

4)      Hollanda vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösteren nüfus kayıt örneği (Uıtreksel uit de Basisadministratie Personen waarop de datum staat wanneer de Nederlandse nationaliteit is verkregen)-Eğer belediyeden aldığınız belge uluslararası  değil ise  Başkonsolosluğumuz noterince imza ve mührü tanınan bir yeminli tercüman tarafından  Türkçe’ye  çevirili olacak) 

 

18 yaşından küçüklere fotoğraf gerekmemektedir.        

İlgili Dosyalar :

- GBA