Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Vatandaşlarımızın Adres Beyanında Bulunma Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu, 02.11.2012

VATANDAŞLARIMIZIN ADRES BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ NOTU

 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışında ikamet ettikleri adreslerini 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca “Adres Kayıt Sistemi”ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

 

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımız adres bildirimlerini;

 

-          Şahsen Başkonsolosluklarımıza başvurarak;

 

-         Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ( www.nvi.gov.tr) indirecekleri “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için Adres Beyan Formu”nu (Adres Beyan Formu (B)) iadeli taahhütlü posta veya kargoyla Başkonsolosluklarımıza göndererek;

 

-         Aynı formu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne veya nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne postayla göndererek ya da,

 

-         Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden (https://adres.nvi.gov.tr/pages/bildirim/internetbeyan/internetbeyan.aspx) mobil veya dijital imzayla bilgilerini güncelleyerek yapabilirler.

 

Şahsen Başkonsolosluklara yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı, postayla yapılacak başvurularda ise nüfus cüzdanı fotokopisi dışında başka bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

 

Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.

 

Noterden verilen temsil yetkisini (vekalet) ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, temsil ettikleri kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

 

Çocukların ve kısıtlıların adresleri veli, vasi, kayyım veya bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyükana, büyükbaba veya ergin olan kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından bildirilir. Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri adresi anne veya babasının adresidir.

 

Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri yurtdışı temsilciliğine başvuru yapabilirler.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.