Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Sağlık Durumu Nedeniyle Askerlik Yapamayacak Yükümlüler İle İlgili İşlemler, 02.11.2012

                                                                        T.C.

                                               ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU

 

 

 

Türkiye’de askerlik hizmetini yapamayacak derecede rahatsız olan vatandaşımız hakkında hazırlanacak raporda;

 

 

-         Muayeneyi  yapan ve tedaviyi üstlenen doktorların teşhisi, ayaktan veya yatarak gördüğü tedavi bilgileri,  geçmişi ve güncel muayene bulgularının ayrıntılı olarak yazılması ve aynı raporda raporu hazırlayan en az iki doktorun kimlikleri ve uzmanlık dalları, kaşeleri ve imzalarının bulunması gerekmektedir.

 

-         Hastalık veya özrün görünür olmaması durumunda, bu hastalığı veya özürü açıklayıcı röntgen filmleri, her türlü klinik veya laboratuar bulguları, tetkikler de bu rapora eklenmesi gerekmektedir.

-         Hastalık veya özür gözle görünür durumda ise önden, arkadan, yan taraflardan çekilmiş boy fotoğraflarının da getirilmesi gerekmektedir. (Fotoğraflar şort veya mayo ile çekilecektir.)

 

 

Yukarıdaki talep edilen rapor Resmi Hastanelerden  alınacaktır.

 

Son Yoklama Formu bağlı bulunduğunuz Aile (ev ) Doktoru tarafından imzalanması, kaşelenmesi ve “ Uzman doktorlar tarafından muayenesi gereklidir / Moet behandeld worden door specialisten” kısmının işaretlenmesi gereklidir.(Son Yoklama Formuna aşağıda bulunan linkten ulaşmanız mümkündür)

 

Hollandaca alınan rapor yeminli tercümanlarca Türkçe tercümesi yaptırıldıktan sonra Başkonsolosluğumuz Noter Bölümünden tercüme tasdiği yaptırılması ,  3 adet fotokopisi ile beraber Askerlik Bölümüne verilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca;

-         Durumunuzu belirten dilekçe ( orjinali ve iki adet fotokopisi)

-         4 adet fotoğraf

-         Nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı önlü 3 adet)

 

NOT:  Yükümlünün Başkonsolosluğumuzca görülmesi gerekmektedir.

            Rapor yeni tarihli ve orjinal olması gerekmektedir. Özel Doktorlardan alınan raporlar

            MSB Sağlık dairesince kabul edilmemektedir.

 

Hollanda’da sözkonusu raporu temin edemeyen yükümlüler Türkiye’ye izne gittiklerinde bağlı bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile müracaat ederek sevk edilen askeri bir hastanede heyet muayenesine girebilirler.

 

 

 -------------------------------- 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

In Turkije geldt er een dienstplicht voor mannen. De persoon in kwestie geeft bij ons aan dat hij op grond van medische redenen niet zijn dienstplicht kan nakomen.

 

In deze situatie willen wij een medisch rapport met daarin vermeld;

 

-         Een uitgebreide medische verklaring van de specialist  ( Deze kan aangegeven worden onder de koppen; Reden van werwıjzing, Voorgeschiedenis, Anammese, Lichamelıjk onderzoek, Laboratoriumonderzoek, Röntgendiagnostiek, Bespreking, Conclusie)

-         Informatie over behandelingsprocedures van de patıent

-         Het huidige medische toestand van de patient

 

De dienstplichtige moet door twee specialısten worden gekeurd en deze twee specialisten moeten hun gespecialiseerde tak erbij vermelden, bestempelen en ondertekenen.

 

Als de ziekte of kwaal vaag of moeilijk te beschrijven is moet deze aantoonbaar kunnen zijn dmv röntgenfoto’s , testen uit het labaratorıum, etc.

 

Vertrouwende u voldende te hebben geinformeerd,

 

 

                                                                                              Turkse Consulaat

 

 

İlgili Dosyalar :

- SON YOKLAMA FORMU