Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği Duyurusu , 23.03.2017

ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİNDEN DUYURU

Hizmet ve/veya İkamet Belgesi tanzimi talebiyle Ataşeliğimize başvuracak vatandaşlarımızın 010 414 40 52 numaralı telefonu hafta içi 14.30-17.00 saatleri arasında arayarak randevu almaları gerekmektedir. Randevu almak isteyen vatandaşlarımızın, Ataşeliğimizden temin edecekleri Hizmet ve İkamet Belgeleri ile Türkiye’deki ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne bir (1) ay içerisinde başvurmaları gerektiğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Hollanda’da geçen fiili hizmet sürelerini gösteren Hizmet Belgesi talebinde bulunacak vatandaşlarımızın Ataşeliğimize fiilen çalıştıkları süreleri ve işyerlerinin unvanlarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri zaruridir. Bu belgeler;
  • Çalışmış oldukları şirketlerden aldıkları, çalıştıkları sürelerin tamamını gösteren yazılar

  • Şirketler kapanmışsa veya bunlardan yazı temin edilememişse, çalışma sürelerini ispatlamaya yardımcı olacak aşağıdaki belgelerin biri veya birkaçı:


  • İşyeri emekli sandıklarından (bedrijfspensionfonds) alınacak yazılar
  • Senelik vergi dökümleri (jaaropgave)
  • İstihdam bürolarından (uitzendbureau) alınacak yazılar
  • Kendi hesabına çalışmış olanlar için, ticaret odalarından (kamer van koophandel - KvK) alınacak belgeler
  • Elde mevcut maaş kâğıtları, sertifika, bonservis, iş sözleşmeleri gibi belgeler
  • Nüfus cüzdanı

 

Hollanda’da çalışması bulunmayan ve yalnızca ev hanımlığı sürelerini borçlanmak suretiyle Türkiye’den emekli olmak isteyen kadın vatandaşlarımızın ise, Hollanda’da ikamet ettikleri şehirde bulunan Belediyeden (Gemeente) temin edecekleri ve Hollanda’da ikamet etmeye başladıkları tarihi gösteren ikamet belgesi (uittreksel) ve yine nüfus cüzdanı ile Ataşeliğimize başvurmaları gerekmektedir.

 

Hollanda’da 01.07.1989 tarihinden bu yana yürürlükte olan Şahıs Kayıt Kanunu hükümleri gereğince kişisel bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamakta ve yukarıda belirtilen belgelerin Ataşeliğimiz tarafından temini mümkün olamamaktadır. 

 

Emeklilik başvurusunda bulunmak isteyen ancak fiili hizmet sürelerini ispatlayıcı belgeleri yetersiz olan vatandaşlarımızın ilişik başvuru belgesini doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) aşağıda belirtilen adresine göndermeleri ve başvuru belgesinde belirtilen TH 205 sayılı formüleri talep etmeleri gerekmektedir. Formüler SGK tarafından sizin adınıza UWV’den temin edilecek ve tarafınıza iletilecektir. Bu belge Hollanda’da geçen fiili hizmet sürelerinizi net bir şekilde gösteren bir belge olup, Hizmet Belgesi talebiyle Ataşeliğimize başvuracak vatandaşlarımızın ibraz edebilecekleri net bir belgedir. Ataşeliğimize başvuracak vatandaşlarımızın ibraz edecekleri belgeleri tercüme ettirmeleri gerekmemektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Fatma Feyza AKIN

 

   

SGK Adres:
Sosyal Güvenlik Kurumu
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:7
Sıhhiye 06437 Ankara
TÜRKİYE
İlgili Dosyalar :

- TH 205 başvuru dilekçesi SGK.docx