Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Başkonsolosluğumuzda Randevu İle Yapılan İşlemler Hakkında Duyuru , 27.07.2016

 

Bilindiği üzere, Başkonsolosluğumuzda Askerlik Erteleme, Dövizle Askerlik, Doğum Bildirimi, Evlilik Bildirimi, Nüfus Cüzdanı ve Vekaletname işlemleri randevulu sistemle gerçekleştirilmektedir.

Ancak, vatandaşlarımızın bir bölümünün randevusuz gelmeye devam ettiği ve bu durumun mağduriyetlere neden olduğu görülmektedir.

Sistemin daha verimli ve etkin işleyebilmesi açısından vatandaşlarımızın randevu alarak Başkonsolosluğumuza gelmeleri önem arzetmektedir.

Bu itibarla, yukarıda kayıtlı işlemler için vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza gelmeden önce randevu almaları gerektiği ve randevusuz yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği hususunun vatandaşlarımızın dikkatine getirilmesinde yarar görülmüştür.

Randevular,  www.konsolosluk.gov.tr  internet sitesinden  alınabilir.   

Vekaletname haricindeki Noter işlemleri (Muvafakatname, Adli Sicil Kaydı, Tebligat, Tercüme/Fotokopi Tasdik vb. ) ile Doğum Bildirimi, Evlilik Bildirimi ve Nüfus Cüzdanı haricindeki Nüfus işlemleri (Formül A, Formül B, Formül C, Nüfus Kayıt Örneği, E-Devlet Şifresi, Adres Beyanı vb.) ile vatandaşlık işlemleri için hafta içi randevu almadan 08:30-12:00 saatleri arasında işlem yapılması mümkündür.

Saygıyla duyurulur.