Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vekaletname İşlemlerinin Randevu Ile Yapılması Hakkında Duyuru , 12.07.2016

 

Bilindiği üzere, Başkonsolosluğumuzda vekaletname işlemleri, 1 Haziran 2016 tarihi itibariyle randevulu sistemle gerçekleştirilmektedir.

Ancak, vatandaşlarımızın bir bölümünün randevusuz gelmeye devam ettiği ve bu durumun mağduriyetlere neden olduğu görülmektedir.

Sistemin daha verimli ve etkin işleyebilmesi açısından vatandaşlarımızın randevu alarak Başkonsolosluğumuza gelmeleri önem arzetmektedir.

Bu itibarla, vekaletname işlemleri için vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza gelmeden önce randevu almaları gerektiği ve randevusuz yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği hususunun vatandaşlarımızın dikkatine getirilmesinde yarar görülmüştür.

Vekaletname işlemleri için randevu:

www.konsolosluk.gov.tr  internet sitesinden  alınabilir.   

Vekaletname haricindeki Noter işlemleri (Muvafakatname, Tebligat, Tercüme/Fotokopi Tasdik vb. ) için hafta içi randevu almadan 08:30-12:00 saatleri arasında işlem yapılması mümkündür.

Saygıyla duyurulur.