Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Askerlik Yükümlüsü Vatandaşlarımız İle İlgili Duyuru , 18.03.2016

 

27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6661 Sayılı Kanun ile dövizle askerlik bedeli 1.000.- Avro olarak belirlenmiştir.

Sözkonusu kanun çerçevesinde başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız için aşağıdaki hususların dikkate getirilmesinde yarar görülmektedir.

-38 yaşından küçük olan yükümlülerin, yararlanma şartlarını sağlamaları kaydıyla istedikleri zaman başvuru yapma hakkı bulunmakta, herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.  
Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için son tarih  38 yaş sonu olarak belirlenmiştir.

- 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar
(1977 ve daha yaşlı doğumlu) dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha evvel başvurdukları halde dövizle ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları
gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, kanunda belirtilen yararlanma şartlarını taşıdıklarını 31 Aralık 2017


tarihine kadar Dış Temsilciliklerimize başvurmak suretiyle belgelendirmeleri ve başvurularının kabulünü müteakip 1.000 Avro’yu başvuruları sırasında peşin ödemeleri kaydıyla yasanın sağladığı haklardan yararlanma imkanı tanınmıştır.

-1978 doğumlu askerlik yükümlüsü vatandaşlarımız için 38 yaş sonu 31 Aralık 2016 olduğundan dolayı bu yıl sonuna kadar başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Öte yandan, 38 yaş sınırında bulunan (1978, 1979…) vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde randevuların vakitlice alınması önem arzetmektedir.

Dövizle askerlik başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin, Başkonsolosluğumuz web sayfası Bilgi Notları veya konsolosluk.gov.tr adresinden öğrenilmesi mümkündür.

Askerlik işlemleri için randevu konsolosluk.gov.tr internet sitesi, e-Randevu başlığı altından alınabilmektedir.

Saygıyla duyurulur.