Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Seçim Süresince Uygulanacak Seçim Propagandası Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru , 01.10.2015

26.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yapılan hazırlıklar kapsamında, Yüksek Seçim

Kurulu (YSK)'nun seçim süresince uygulanacak seçim propagandası usul ve esaslarına dair

26.08.2015 tarih ve 1548 sayılı kararı aşağıdaki linkte  sunulmakta olup, aşağıdaki konu başlıkları halinde listelenmiştir.

 

- Yurtdışında açık yerlerde ve gümrük kapılarında sözlü propaganda yapılamayacağına

(298/94/A-son, 94/E-6),

 

- Yurtdışında ve gümrük kapılarında kapalı yerlerde propaganda yapılamayacağına

(298/94/A-son, 94/E-6),

 

- Yurtdışında yayımlanan yazılı basında ilân ve reklam yoluyla yazılı veya görüntülü

propaganda yapılamayacağına (298/94/A-son, 94/E-6),

 

- Yurtdışında ve gümrük kapılarında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler

ve mini referandum gibi yayınlar yapılamayacağına (298/94/A-son, 94/E-6),

 

- Yurtdışında ve gümrük kapılarında hoparlörle propaganda yapılamayacağına (298/94/A-son,

94/E-6),

 

- Yurtdışında ve gümrük kapılarında propaganda amaçlı yayın ve malzeme

dağıtılamayacağına (298/94/A-son, 94/E-6),

 

- Yurtdışında ve gümrük kapılarında her türlü propagandanın yasak olduğuna karar verilmiştir

(298/94/A-son, 94/E-6).

 

 

http://www.ysk.gov.tr/ysk/content/conn/YSKUCM/path/Contribution%20Folders/Kararlar/2015-1548.pdf

 

Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.