Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gazze’ye Yardım Kampanyası , 22.07.2014


23   Temmuz 2014  ÇARŞAMBA
 

Resmî Gazete

 

Sayı : 29069

 

GENELGE

 

Başbakanlıktan:

 

Konu :   Gazze Yardım Kampanyası

 

GENELGE

 

2014/12

 

İsrail’in Filistin’e   bağlı Gazze Şeridi’nde başlatmış olduğu   askeri harekatta yüzlerce masum insan hayatını kaybetmekte,   binlerce insan barınma, açlık, susuzluk ve sağlık problemleri ile yüz yüze   gelmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma   duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında, halkımızın da   beklentileri doğrultusunda; zor durumdaki dost ve kardeş Filistin halkı için   her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla, Başbakanlık tarafından   bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyasına ait banka hesap   numaraları genelge ekinde belirtilmiştir. Yardım kampanyası, Başbakanlık   Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilecek; toplanan yardımlar   Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde bölgeye ulaştırılacaktır.


 

Başlatılan bu yardım kampanyasında;

 

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum   ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına   aktarılacaktır.

 

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan   bağış yapabileceklerdir.

 

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar,   topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere, şartlı veya şartsız bu hesaplara   aktarabileceklerdir.

 

4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı   Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

 

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil   toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu   görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık görevi olan bu   yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız   tamdır. 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

                                                                                                     Recep   Tayyip ERDOĞAN

 

                                                                                                                     Başbakan

 

 

 

 

 

  

  

GAZZE YARDIM KAMPANYASI BANKA

 

HESAP NUMARALARI

 

 

 
    
                                                                       Ziraat     Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi
   

TR87     0001 0025 3334 2869 8550 77 -TL

   

SWİFT

   

TCZBTR2A

   

TR60 0001 0025 3334 2869 8550 78 -USD

   

TR33 0001 0025 3334 2869 8550 79 -EUR

   

TR06     0001 0025 3334 2869 8550 80 -GBP

   

Vakıfbank     Ankara Meşrutiyet Şubesi’

   

TR86     0001 5001 5800 7302 4262 11 -TL

   

SWİFT

   

TVBATR2A

   

TR50     0001 5001 5804 8014 8011 62 -USD

   

TR78     0001 5001 5804 8014 8011 43 -EUR

   

 

 

Gerçek ve   tüzel kişiler bu hesaplara havale ücreti ödemeksizin doğrudan   bağış yapabilecekleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığınca duyurulacak GSM   operatörlerinin SMS numarasına “Gazze” yazarak belirlenen miktarda bağışta   bulunabileceklerdir.