Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Mavi Kart Hakkında Duyuru , 05.04.2013

MAVİ KART HAKKINDA DUYURU

                                                                                                            

 

                     05.04.2013

Mavi Kart düzenlemesi uygulamasıyla   ilgili olarak Türkiye’de yapılmakta olan çalışmaların henüz sonuçlanmaması nedeniyle; Başkonsolosluğumuzda geçici bir süre Mavi Kart verilmesi mümkün olamayacaktır.  

Vatandaşlarımıza Mavi Kart yerine, talep etmeleri halinde, vatandaşlıktan çıktıklarını gösteren “kapalı nüfus kayıt örneği” düzenlenebilmektedir. Kapalı nüfus kayıt örneği ihtiyaç halinde Hollanda pasaportu veya Hollanda kimlik kartı ile birlikte kullanılabilmektedir.

Mavi Kart verilmesine ilişkin Türkiye’de yapılmakta olan yeni düzenleme sonuçlandığında vatandaşlarımıza ayrıca duyuru yapılacaktır.

Saygıyla duyurulur.  

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu