Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Hollanda’dan Türkiye’ye Gönderilen Ödeneklerde Yapılan Kesintilere Ilişkin Örnek Itiraz Yazıları , 11.01.2013

 

Hollanda’dan Türkiye’ye gönderilen ödeneklerde yapılan kesintilere ilişkin örnek itiraz yazıları

 

 

“Hollanda’daki bazı sosyal güvenlik ödeneklerinin Hollanda dışına (örneğin Türkiye’ye) transferinde ikamet edilen ülke ilkesi uygulanmasını öngören kanun 27.03.2012 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Anılan kanuna göre, Hollanda’da geride kalanlar ödeneği (ANW) alanlar, kısmi işgöremezlik aylığı (WGA)  alanlar ile çocuk parası ve yardımı (AKW ve WKB) alanlar AB ülkeleri dışındaki bir ülkeye (örneğin Türkiye’ye)  taşındıkları takdirde ancak ikamet edilen ülkedeki yaşam standardına göre belirlenecek tutardaki yardımları alabileceklerdir. 01.07.2012 tarihinden sonraki ödenek başvurularında da ödenek tutarı ikamet ilkesine göre belirlenecektir. Önceki uygulamaya dayalı ödemeler ise 01.01.2013 tarihine kadar devam etmiş olup, bu tarihten sonra kesintili yeni tutarlar geçerli olacaktır.

Ülkemizde yaşayan ve Hollanda’dan yukarıda belirtilen ödenekleri alan vartandaşlarımız da yasadan etkilenecekleri için, kendilerine SVB veya UWV tarafından gönderilen karar yazılarını aldıktan sonra, bu uygulamaya karşı 6 hafta içinde itiraz etme ve itirazın reddedilmesi halinde, redde ilişkin yazının alınmasından sonra da 6 hafta içinde yargı yoluna gitme hakları bulunmaktadır. Aldıkları ödenek çeşidine göre vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde aşağıda linki verilen örnek itiraz yazısını doldurup imzalayarak ilgili kuruma gönderebilirler. İtirazlarının reddi halinde vatandaşlarımızın yargıya başvurma hakkı olup, bunun için bir avukat yardımından yararlanmak istemeleri halinde Başkonsolosluğumuzun web sitesinde yer alan avukat listesinden yararlanabilirler.”

Bilgi edinmeniz önemle rica olunur.

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar :

- Dulluk ödeneğinde kısıtlamaya karşı itiraz yazısı

- Çocuk yardımında kısıtlamaya karşı itiraz yazısı

- İşgöremezlik ödeneğinde kısıtlamaya karşı itiraz yazısı