Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu , 07.01.2013

T.C.

ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU

 

DUYURU

                                                                                                                                          07.01.2013

Başkonsolosluğumuzda görevlendirilmek üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

 

I.   SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR:

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış bulunmak,
 3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezunu olmak,
 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
 8. Türkçe ve Hollandaca dillerine çok iyi derecede hakim olmak (ayrıca İngilizce bilgisi tercih nedenidir),
 9. Bilgisayar kullanmak

 

II.  BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:


 1. Başvuru dilekçesi (Dilekçede adayla temas kurulabilecek bir elektronik posta adresi ve telefon numarası verilmelidir),
 2. Özgeçmiş (CV),
 3. Pasaportun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,
 4. Nüfus cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopisi,
 5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı bir sureti,
 6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,
 7. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,
 9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınmış referans belgeleri.

 

III. BAŞVURU TARİHİ:


     
Adayların Başkonsolosluğumuzdan veya Başkonsolosluğumuzun web sayfasından (http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuyla en geç 25 Ocak 2013, Cuma günü saat 12.00’ye kadar istenen belgeler ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme ve/veya kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.)

 

 

 

IV.SINAVLAR:

 

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

A)    Yazılı Eleme Sınavı:

 

08 Şubat 2013, Cuma günü saat 14:00’de Başkonsolosluğumuzda yapılacaktır.

 

Sınav konuları:

Türkçe’den Hollandaca’ya çeviri (1 saat)

Hollandaca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Matematik (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

 

B)    Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

 

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar için 15 Şubat 2013, Cuma günü saat  10:00’da Başkonsolosluğumuzda sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavı yapılacaktır

 

Sözlü Sınav Konuları:


      Genel kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap tarihi)

 

      Uygulamalı Sınav Konuları:

 

      Bilgisayar kullanım becerisi

 

      Sınavla ilgili olarak Başkonsolosluğumuzun 010-201 20 28 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

 

V. BAŞVURU VE SINAV YERİ:

 

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu

Westblaak 2, 3012 KK Rotterdam

Tel: 010- 201 2028

İlgili Dosyalar :

- BAŞVURU DİLEKÇESİ