Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

38 Yaş Sınırı İçinde Bulunan 1974 Doğumlu Askerlik Yükümlüsü Vatandaşlarımız İle İlgili Duyuru , 06.11.2012

38 Yaş Sınırı İçinde Bulunan 1974 Doğumlu Askerlik Yükümlüsü Vatandaşlarımız İle İlgili Duyuru


      1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1 nci maddesi kapsamında bedelin tamamı olan 10.000.- Euro’yu ödeyerek dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, en geç 31 ARALIK 2012 tarihine kadar bağlı bulunulan Başkonsolosluğumuza başvurmaları ve belirtilen döviz miktarını ödeyerek işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru bitim süresi olan 31 ARALIK 2012 tarihinden sonra yurda dönerek tabi olunan statüde uzun dönem askerlik hizmetini yerine getirmeleri gerekecektir.

1- 31 ARALIK 2012 tarihine kadar 10.000.-Euro’yu ödeyerek başvuru işlemlerininin tamamlanmaması durumunda, askerlik yükümlüsü vatandaşlarımız dövizle askerlik kapsamından çıkartılacak, bu kapsamdan çıktıktan sonra yeniden dövizle askerlik kapsamına alınmak istenildiğinde, bu kez 10.000.-Euro tutarındaki dövizi peşin olarak yatırmaları gerekecektir.


2- Dövizle Askerlik Hizmetinden yararlanmak üzere daha önceki yıllarda müracaat eden     1974 doğumlu dövizle askerlik yükümlüsü vatandaşlarımızın da kalan borçlarını 31 ARALIK 2012 tarihine kadar ödemeleri, belirtilen bu tarihe kadar döviz borcunu ödemedikleri takdirde, bu defa kalan borçlarını 10.000.-Euro’ya tamamlamaları gerekecektir.


3- Askerlik işlemleri tebligatlı Yoklama Kaçağı/ Bakaya olarak yürütülen yükümlüler hakkında, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 86 ve 89’ncu madde hükümleri uyarınca, Türkiye’de ilgili Mülki Makama ‘’İdari Para Cezası’’ teklifinde bulunulmaktadır.

     

    
İleride güç durumlarla karşılaşılmaması için 2012 yılı sonuna kadar başvurunun yapılması veya kalan ödemelerin tamamlanması önem arz etmektedir.


      Dövizle Askerlik başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin; 
www.konsolosluk.gov.tr web sitesinde    Konsolosluk İşlemleri, Askerlik  kısmından ve Başkonsolosluğumuz web sayfası Bilgi Notları bölümünden öğrenilmesi mümkündür.


        Saygıyla duyurulur.

        T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu