Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurt Dışında Bulunan Öğrencilerin Askerlik İşlemleri , 03.09.2012

YURT DIŞINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

 

 

Hollanda’da öğrenci statüsünde bulunan vatandaşlarımızın Öğrencilik Tanıma ve Askerlik İşlemleri T.C.  Lahey Eğitim Müşavirliğimiz tarafından  yapılmaktadır.Bu meyanda, Yükseköğretim öğrencilerinin başvurularına ilişkin bilgi alabilecekleri  internet sitesinin linki ve Lahey Eğitim Müşavirliğimizin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır. 

 

http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/lahey/lahey.htm

 

Lahey Eğt. Mşv. Tel       : +31 (0)70 3630371

                                e-mail : laheyegitim@hetnet.nl 

 

 

 

Aynı zamanda, T.C. Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan yazı ile öğrencilerin askerlikleri,  öğrenciliklerinin Eğitim Müşavirliği tarafından tanınmasını müteakip öğrenimlerine devam ettikleri sürece 29 yaş sonuna kadar ertelenebileceği bildirilmektedir.Bu itibarla Yüksek Öğretim öğrencilerinin öğrenim süresi 2 yıllık olanlar için 4 yıl, 4 yıllıklar için 7 yıl, 5 ve üzeri için 9 yıl olarak bir defada ertelenebileceği  belirtilmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu