Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye'ye Kara Yoluyla Seyahat Edecek Vatandaşlarimiz İçin/ Pasaport Geçerlilik Süreleri Hakkinda Duyuru , 08.08.2012

TÜRKİYE’YE KARA YOLUYLA SEYAHAT EDECEK VATANDAŞLARIMIZ İÇİN /

PASAPORT GEÇERLİLİK SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU

 

 

Sırbistan’ın ilgili yasaları uyarınca, ülkeyi ziyaret edecek veya buradan transit geçecek olan tüm yabancıların, hamili bulundukları pasaportlarının, Sırbistan’ı terk edecekleri tarihten itibaren en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.Bununla birlikte, pasaport süresi dolmuş bazı vatandaşlarımız, trafiğin yoğun olduğu saatlerde sınır kapılarında sıkışıklığı önlemeye çalışan Sırbistan makamlarınca pasaportları yeterince incelenmediğinden ülkeye kabul edilebilmekte; ancak, Bulgaristan’a geçişlerine kesinlikle müsaade edilmemektedir.

 

Bu itibarla, karayoluyla Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye, Türkiye’den de anılan ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımızın, Sırbistan’ın sınır kapılarında herhangi bir sorunla karşılaşmamalarını teminen, hamili oldukları pasaportların en az 6 ay geçerli olduğunu seyahatlerinden önce kontrol etmeleri önem arzetmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu