Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sözleşmeli Sekreter Sinav Duyurusu , 06.04.2012

T.C.

ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU

DUYURU

 

                                                                                                                                          03.04.2012

Başkonsolosluğumuzda görevlendirilmek üzere sınavla Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

 

I. SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR

 

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış bulunmak,

3.En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4.Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5.Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiilden dolayı

hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,

6.Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7.Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden

alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8.Türkçe ve Hollandaca dillerine çok iyi derecede hakim olmak (ayrıca İngilizce bilgisi tercih nedenidir),

9.Bilgisayar kullanmak.

 

II. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1.Başvuru dilekçesi (Dilekçede adayla temas kurulabilecek bir elektronik posta adresi verilmelidir),

2.Özgeçmiş (CV),

3.Pasaportun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

4.Nüfus cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

5.Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı bir sureti,

6.Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,

7.İki adet son altı ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,

8.Varsa bilgisayar kursu belgesi,

9.Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınmış referans belgeleri.

 

III.BAŞVURU TARİHİ

 

Adayların Başkonsolosluğumuzdan veya Başkonsolosluğumuzun web sayfasından

(http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr) temin edecekleri başvuru formuyla en geç 18 Nisan 2012

Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar istenen belgeler ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen veya

posta ile başvurması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan

Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.)

 

IV. SINAVLAR

 

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

A) Yazılı eleme sınavı

 

02 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 14.00’de Başkonsolosluğumuzda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Hollandaca’ya çeviri (1 saat)

Hollandaca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Matematik (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

 

B) Sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı:

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar için 11 Mayıs 2012 Cuma günü saat 10.00’da

Başkonsolosluğumuzda sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavı yapılacaktır

Sözlü Sınav Konuları:

Genel kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Tarihi, Türk İnkilap tarihi)


Uygulamalı Sınav Konuları:

Bilgisayar kullanım becerisi

Sınavla ilgili olarak Başkonsolosluğumuzun 010-201 20 28 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.

 

BAŞVURU VE SINAV ADRESİ:

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu

Westblaak 2, 3012 KK Rotterdam

Tel: 010- 201 2028  

İlgili Dosyalar :

- SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV FORMU