Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Hollanda Ulusal Kamu Denetçisi (ombudsman) Hakkinda Duyuru , 05.01.2012

HOLLANDA ULUSAL KAMU DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) HAKKINDA DUYURU;

 

- Hollanda’da yaşayan Hollanda ve diğer ülke vatandaşları veya Hollanda’yı turistik amaçlarla ziyaret eden tüm üçüncü ülke vatandaşlarının Hollanda Ulusal Kamu Denetçisi’ne (Ombudsman) Hollanda resmi makamlarıyla ilgili şikâyetlerini iletme imkânı bulunmaktadır.

 

- Bu çerçevede Hollanda’da yaşayan veya Hollanda’yı turistik amaçlarla ziyaret eden tüm vatandaşlarımız belediye, emniyet ve vergi idarelerinin yanı sıra yabancı ülkelerdeki Hollanda Büyükelçilikleri ile Konsolosluklarını da kapsayacak şekilde Hollanda resmi makamlarının eylemleriyle bağlantılı kişisel mağduriyetleriyle ilgili şikâyetlerini yazılı veya şifahi olarak Kamu Denetçisine bildirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Kamu Denetçisi Hükümet politikaları veya kanunların içeriyle ilgili şikâyetlerle ilgilenmemektedir.

 

- Bu itibarla dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, Hollanda’da yaşayan veya Hollanda’yı turistik amaçlarla ziyaret eden tüm vatandaşlarımızın Kamu Denetçisine şikâyetlerini iletmeden önce, şikâyete konu olan ilgili Hollanda resmi makamına başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etmiş olmalarıdır. Kamu Denetçisi sadece, sözkonusu makam ile meselenin çözülememesi durumunda şikâyetle ilgilenmektedir.

 

- Kamu Denetçisi geniş kapsamlı bir soruşturma yetkisini haiz olup, kendisine ulaşan sorunla ilgili olarak resmi makamlarca kullanılan her türlü alana erişim yetkisi bulunmaktadır.

 

- Kamu Denetçisi bireysel başvuruların yanı sıra kendi inisiyatifiyle de soruşturma başlatabilmektedir.

 

- Kamu Denetçisinin soruşturma sonucundaki kararı bağlayıcı olmayıp tavsiye niteliğindedir. Bununla birlikte resmi makamları bulguları yönünde hareket etmeye ikna edebilmektedir.

 

- Bugüne kadar Kamu Denetçisinin verdiği tavsiye kararlarının %95’inden fazlasının resmi makamlarca uygulandığı görülmüştür.

 

 

Şikâyette bulunmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarında izlemeleri gereken usuller:

 

-Kamu Denetçisine yazılı olarak başvurmak isteyen vatandaşlarımız şikâyetlerini aşağıdaki adreslere mektupla gönderebilirler.

 

Mektupta şikâyetin konusu kısaca özetlenmeli ve başvuran kişinin ismi ile adresi mutlaka belirtilmelidir.

 

Posta adresi

National Ombudsman

Free post 10870

2501 WB The Hague

THE NETHERLANDS

 

Elektronik Posta adresi

bureau@nationaleombudsman.nl

 

Şikâyetini sözlü olarak iletmek isteyen vatandaşlarımız veya soru yöneltmek isteyen vatandaşlarımız mesai günleri Hollanda genel saatiyle 09.00 ile 17.00 arası ücretsiz telefon numarası 0800 33 55 555’ten (sadece Hollanda içinden arayan vatandaşlarımız için ücretsizdir) Kamu Denetçisine ulaşabilirler.

 

Hollanda dışından arayan vatandaşlarımız ise,  +31 70 35 63 563 numaralı telefondan Kamu Denetçisine ulaşabilirler.

 

Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız için Hollanda Ulusal Kamu Denetçisi’nin internet sitesi:  http://www.nationaleombudsman.nl/

 

Saygıyla duyurulur.