Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yunanistan’in Hususi Pasaport Hamili Vatandaşlarimiza Vize Muafiyetine İlişkin Duyuru , 29.07.2010

T.C.

ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU

                                                           

                                                                                                                     29 Temmuz 2010  

 

 

 

 

YUNANİSTAN’IN HUSUSİ PASAPORT HAMİLİ VATANDAŞLARIMIZA VİZE MUAFİYETİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 

 

Türkiye ile Yunanistan arasında 14 Mayıs 2010 tarihinde Atina’da imzalanan “Hususi Pasaportların Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Ortak Bildiri”  uyarınca, hususi pasaport hamili vatandaşlarımız Yunanistan’a 6 ay içerisinde 90 güne kadar yapacakları seyahatleri ve transit geçişlerinde vizeden muaftırlar.   

 

         Yunanistan’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik ve konsüler temsilciliklerine görevle atanan hususi pasaport hamili vatandaşlarımız ise vizeye tabidirler.

 

Yunanistan, hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyeti uygulamasını 28 Temmuz 2010 tarihinde başlatmıştır. 

 

Saygıyla duyurulur.