Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vatandaşlarimizin İkamet Adreslerinin Adres Kayit Sistemi’ne (aks) Kaydedilmesi Hakkinda Duyuru , 04.06.2010

VATANDAŞLARIMIZIN İKAMET ADRESLERİNİN

ADRES KAYIT SİSTEMİ’NE  (AKS) KAYDEDİLMESİ

HAKKINDA DUYURU

 

           

            Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında oy kullanabilmelerini teminen yürütülen çalışmalar kapsamında, yurtdışındaki vatandaşlarımıza ilişkin seçmen kütüklerinin hazırlanması amacıyla Adres Kayıt Sisteminde (AKS) mevcut verilerin esas alınacağı bildirilmiştir.  

           

          Bu çerçevede,  seçmen kütüklerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için,  görev bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımızın güncel adreslerinin kaydedilmesi gerekmektedir.

 

          Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza herhangi bir işlem için başvurdukları sırada, Başkonsolosluğumuz görevlilerinden alacakları   Adres Beyan Formu’nu (B) eksiksiz bir biçimde doldurarak teslim etmeleri önem taşımaktadır.

 

          Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.