Türkiye Cumhuriyeti

Rotterdam Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Nüfus Olaylarini Bildirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Vatandaşlarimiz İçin İdari Para Cezasi Uygulamasina İlişkin Duyuru , 04.01.2010

NÜFUS OLAYLARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN VATANDAŞLARIMIZ İÇİN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

         25.4.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 68. maddesiyle “nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü” getirilmiştir.

         Bu yükümlülüğü kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus veya aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine "İdari Para Cezası" uygulanacağı T.C.  Maliye Bakanlığımızca bildirilmektedir.

         T.C. Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası miktarları TL cinsinden aşağıda sunulmaktadır:

- DOĞUM OLAYLARINI KANUNİ SÜRE OLAN 60 GÜN İÇİNDE BİLDİRMEYEN  

  KİŞİLER İÇİN 47.25 TL,

- EVLENME  BİLDİRİMİNİ KANUNİ SÜRE OLAN 30 GÜN İÇİNDE YAPMAYAN

  KİŞİLER İÇİN 47.25 TL,

- NÜFUS VEYA AİLE CÜZDANLARINI KAYBEDEN KİŞİLER İÇİN 47.25 TL

         Türk Lirası olarak tespit edilen sözkonusu miktarlar, Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla (Euro) hesaplanarak, vatandaşlarımızdan tahsil edilecektir.

          Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.