Requirements Applying Visa /Visum Aanvraag Procedure, 19.1.2022

EN:

Dear Applicant,

Please note that the required visa fee must be paid at the time of your appointment at the Consulate General after the completion of your visa process by our staff. The payment can be made through online banking/the following website: https://vezne.konsolosluk.gov.tr/en/login/

Cash payments are not accepted.

Only the resident of the provinces of Noord Brabant, Zeeland and Zuid-Holland can make appointment at the Turkish Consulate General in Rotterdam. (For other provinces, please contact the Turkish Consulate Generals in Deventer and/or Amsterdam.)

NL:

Beste Aanvrager,

Graag willen wij u erop attenderen dat alle betalingen op het consulaat via online bankieren mogelijk is. Hiervoor gebruikt u onze digitale kassa https://vezne.konsolosluk.gov.tr/en/login/.

U kunt niet pinnen en/of contant betalen.

Alleen de inwoners van de provincies Noord Brabant, Zeeland en Zuid Holland kunnen een afspraak op het Consulaat Generaal van Turkije in Rotterdam maken. (Voor overige provincies kunt u contact opnemen met Consulaat Generaal van Amsterdam en/of Deventer.)

Tourist Visa Application Process / Aanvraagprocedure Toeristenvisum

Touristic Visa

EN:

The visa application documents must be submitted online through www.visa.gov.tr web page. Following the completion of visa application, an appointment must be made through the same web page. Each visa applicant must be present at the time of appointment.The following documents must be submitted at the time of your appointment.

 Visa Application form

 1 biometric photograph

 Originals of passport and / or travel document, originals of residence permit and insurance cards + their copies

 Bank statements of the last 3 months

 Proof of income

 Flight reservation

 Hotel reservation or invitation letter certified by a notary public in Turkey.

Currently, the visa application fee is €80.- per person for a Single Entry, €170.- per person for a Multiple Entry.

NL:

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr . Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak inplannen op het consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee te nemen. Deze zijn:

 Aanvraagformulier

 1 Pasfoto

 Originelen van paspoort en/of reisdocument, verblijfvergunning en verzekeringspasjes + kopieen hiervan.

 Bankafschriften van afgelopen 3 maanden

 Bewijs van inkomensbron

 Vluchtreservering

 Hotel reservering of door notaris goedgekeurde uitnodiging

Currently the visa application fee is €80.- per person for a Single Entry, €170.- per person for a Multiple Entry.

Erasmus Internship Visa Application Process / Aanvraagprocedure Erasmus Stagevisum

EN:

The visa application documents must be submitted online through www.visa.gov.tr web page. Following the completion of visa application an appointment must be made through the same web page. Each visa applicant must be present at the time of appointment.The following documents must be submitted at the time of your appointment.

 Application form

Passport, residence permit + their copies.

 1 biometric photograph

 Erasmus Grant Agreement

Currently the visa application fee is €80.- per person.

NL:

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr . Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak inplannen bij het consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee te nemen. Deze zijn:

 Aanvraagformulier

 Paspoort, verblijfsvergunning en de kopieën hiervan.

 1 pasfoto

 Erasmus Grant Agreement

De kosten bedragen € 80.- per persoon. Visum dient persoonlijk aangevraagd te worden.

Montage/ Repairman Purposes Visa Application Process /Aanvraprocudere Montagevisum

EN:

The visa application documents must be submitted online through www.visa.gov.tr web page. Following the completion of visa application an appointment must be made through the same web page. Please note that your passport must be valid for a period of at least 15 months from the date of issue.Each visa applicant must be present at the time of appointment.The following documents must be submitted at the time of your appointment.

 Visa Application form

 Passport, residence permit + their copies

 1 biometric photograph

 Employer's letter

Currently the visa application fee is 170.- Euros per person for a multiple entry.

NL:

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr . Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak inplannen op het consulaat. Uw paspoort dient minimaal 15 maanden geldig te zijn vanaf de afgiftedatum van visum. U neemt de volgende documenten mee naar de afspraak:

 Aanvraagformulier

 Paspoort, verblijfsvergunning en de kopieën hiervan.

 1 Pasfoto

 Opdrachtbrief van de werkgever.

Momenteel zijn de kosten van deze aanvraag €170 per persoon voor multiple entry.

Education Visa Application Process / Aanvraagprocedure Studentenvisum

EN:

The visa application documents must be submitted online through www.visa.gov.tr web page. Following the completion of visa application an appointment must be made through the same web page. Each visa applicant must be present at the time of appointment.The following documents must be submitted at the time of your appointment.

 Visa Application form

Passport, residence permit + their copies.

 1 biometric photograph

 Invitation letter from the university in Turkey (Acceptance letter of the university)

Currently the visa application fee is €80,- per person.

NL:

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr . Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak inplannen op het consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee te nemen. Deze zijn:

 Aanvraagformulier

 Paspoort, verblijfsvergunning en de kopieën hiervan.

 1 Pasfoto

 Uitnodiging van de universiteit in Turkije (toelating)

De kosten bedragen € 80,- per persoon. Visum dient persoonlijk aangevraagd te worden.

Freight Visa Application Process/ Aanvraagprocedure Chauffeursvisum

EN:

The visa application documents must be submitted online through www.visa.gov.tr web page. Following the completion of visa application an appointment must be made through the same web page. Please note that your passport must be valid for a period of at least 12 months from the date of issue. The following documents must be submitted at the time of your appointment.

 Visa Application form

Originals of passport, originals of residence permit + their copies

 1 biometric photograph

 Employer's letter

Currently the visa application fee is €170 per person for a Multiple Entry.

NL:

De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr . Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak inplannen op het consulaat. Uw paspoort dient minimaal één jaar geldig zijn vanaf de datum van afgifte van uw visum.

We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee te nemen. Deze zijn:

 Aanvraagformulier

 Paspoort, verblijfsvergunning en de kopieën hiervan

 1 Pasfoto

 Werkgeversverklaring

Momenteel zijn de kosten van deze aanvraag €170 per persoon voor multiple entry.

Employment Purpose Visa Application Process / Aanvraagprocedure Werkvisum

EN:

Please apply for this type of visaif you have a work contract with an employer in Turkey. This means that your salaries and taxes will be paid in Turkey. The visa application documents must be submitted online through www.visa.gov.tr web page. Following the completion of visa application an appointment must be made through the same web page. Each visa applicant must be present at the time of appointment.The following documents must be submitted at the time of your appointment.

 Application form

Passport, residence permit + their copies

 1 biometric photograph

 Contract

Currently the visa application fee is € 80.- per person

NL:

U vult deze aanvraag als u een werkcontract bent aangegaan met een werkgever in Turkije. Dat houdt u dat uw salaris en belastingen in Turkije zullen worden uitbetaald. De aanvraag loopt via www.visa.gov.tr . Aan het eind van deze aanvraag kunt u een afspraak inplannen op het consulaat. We vragen alle gegevens die u heeft ingevuld als harde kopie mee te nemen. Deze zijn:

 Aanvraagformulier

 1 Pasfoto

 Paspoort, verblijfsvergunning en de kopieën hiervan

 Contract

De aanvraag kost €80,- per persoon. Visum dient persoonlijk aangevraagd te worden.

Atatürk

Sevgi KISACIK Consul General
Monday - Friday

08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

4/10/2023 4/10/2023 Easter
4/21/2023 4/21/2023 Ramadan
4/27/2023 4/27/2023 King's Day
5/5/2023 5/5/2023 Liberation Day (1945)
5/18/2023 5/18/2023 Ascension Day
5/29/2023 5/29/2023 Whit Monday
6/28/2023 6/28/2023 Feast of Sacrifice
10/29/2023 10/29/2023 Turkish National Day
12/25/2023 12/26/2023 Christmas