Askerlik Erteleme İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular, 9.8.2017


ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1)Çifte Tabiiyete sahip bir vatandaşım, Askerlik erteleme başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir?

T.C. Nüfus Cüzdanı

Geçerli Hollanda pasaportunun veya kimlik belgesinin orijinalleri ve birer adet fotokopileri
Biyometrik pasaportlar için resimli sayfa ve Türkiye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların bir adet kopyası

2 adet fotoğraf

Belediyeden alınması gereken belge;

International Uitreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens UBP

Bu belgenin Belediye tarafından Türkçe’yi de içerecek şekilde çok dilde hazırlanmış olması ve Hollanda vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığının belge içinde belirtilmesi gerekmektedir (Datum verkregen Nederlandse Nationaliteit)

Türkiye doğumlu olanların belediyeden alınan belgeye ayrıca Hollanda’ya ilk geliş tarihini belirten tarihin de yazdırmaları istenmektedir (Datum Vestiging Nederland).

Not: Belediyeden çok dilli olarak (içinde Türkçe ve Hollandaca olması şarttır)

2)Hollanda’da oturum kartı sahibiyim,

Askerlik erteleme başvurusu için hangi belgeler gerekmektedir?

1 adet fotoğraf (ilk erteleme işleminde gereklidir, sonraki ertelemelerde gerek yoktur.)

Nüfus cüzdanı (önlü arkalı 1 adet fotokopisi)

Biyometrik pasaportlar için resimli sayfa ve Türkiye giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfaların birer adet kopyası

IND (Göç ve Vatandaşlık Dairesi) tarafından verilen ve süresi geçerli olan oturum kartının orijinali ve
bir adet fotokopisi

3)38 yaş sonuna kadar askerlik erteleme işlemimi yaptırdım, erteleme süresi içinde
Türkiye’de 6 aydan fazla kalabilir miyim?

Hayır, Bakanlar Kurulu kararı gereğince yükümlülerin ertelemeli oldukları sürece yurtdışında ikametleri zorunludur. Bu nedenle, ertelemelerini yaptırmalarını müteakip yurda dönerek, hayatını (çalışma da dâhil) Türkiye’de sürdürdükleri (bir takvim yılı içinde 184 gün geçirdikleri) tespit edilenlerin ertelemeleri iptal edilir ve statülerine göre askerlik işlemleri yürütülür.

4)Sağlık sorunu nedeniyle Türkiye’de askerlik hizmetini yerine getiremeyeceğim, muaf tutulmam için ne yapmam gerekiyor?

Türkiye’de askerlik hizmetini yapamayacak derecede rahatsız olan vatandaşımız hakkında hazırlanacak yeni tarihli sağlık raporunda;

Muayeneyi yapan ve tedaviyi üstlenen doktorların teşhisi, ayaktan veya yatarak gördüğü tedavi bilgileri, ilgilinin tedavi geçmişi ve güncel muayene bulgularının ayrıntılı olarak yazılması ve aynı raporda raporu hazırlayan en az iki uzman doktorun (doktorların hastane veya klinik doktoru olması zorunludur, ev doktoru kabul edilmemektedir) kimlikleri ve uzmanlık dalları, kaşeleri ve imzalarının bulunması gerekmektedir.

Hastalık veya özrün görünür olmaması durumunda, bu hastalığı veya özrü açıklayıcı röntgen filmleri, her türlü klinik veya laboratuvar bulguları, tetkikler de bu rapora eklenmesi gerekmektedir.

Hastalık veya özür gözle görünür durumda ise önden, arkadan, yan taraflardan çekilmiş boy fotoğraflarının da getirilmesi gerekmektedir. (Fotoğraflar şort veya mayo ile çekilecektir.)

Yukarıdaki talep edilen rapor Resmi Hastanelerden alınması gereklidir.

Web sayfamızdan alınacak Son Yoklama Formu’nun bağlı bulunduğunuz Aile (ev) Doktoru tarafından imzalanması, kaşelenmesi ve “Uzman doktorlar tarafından muayenesi gereklidir/Moet behandeld worden door specialisten” kısmının işaretlenmesi gereklidir.

Ayrıca;

Durumunuzu belirten dilekçe (orijinali ve iki adet fotokopisi)

3 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü arkalı 3 adet)

NOT: Yükümlünün Başkonsolosluğumuzca görülmesi gerekmektedir. Raporun yeni tarihli ve orijinal olması gerekmektedir. Özel Doktorlardan alınan raporlar MSB Sağlık Dairesince kabul edilmemektedir.

Hollanda’da sözkonusu raporu temin edemeyen yükümlüler Türkiye’ye izne gittiklerinde bağlı bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile müracaat ederek sevk edilen askeri bir hastanede heyet muayenesine girebilirler.

Varsa ayrıca;

ÖZÜRLÜLÜK BELGESİ: Rahatsızlığınızdan dolayı çalışamıyor ve ödenek alıyorsanız bu durumunuzu gösteren “ özürlülük belgesi” almanız gerekmektedir. Özürlülük Belgesi’ni ödenek aldığınız kurumdan talep edebilirsiniz. Sözkonusu kurumdan rahatsızlığınız nedeniyle iş göremez olduğunuza dair ve bu nedenle size hastalık ve/veya sosyal ödenek bağlandığını belirten yeni tarihli bir belge almanız, hakkınızda verilecek karar açısından önem taşımaktadır.

VASİ BELGESİ: “Vasi belgesi “ (voogd document=voogd uitspraak van de rechtbank) yetkili bir mahkeme tarafından sizin adınıza birinin işlemlerinizi yapması hak ve menfaatlerinizi koruması ve sizi temsil etmesi için tayin edilmiş olma durumunda tayin edilen kişiye ilişkin hukuki bir belgedir. Hâlihazırda vasi belgenizin olmaması durumunda bir avukat kanalıyla temin edebilirsiniz.

Hollandaca alınan rapor ve diğer belgelerin Başkonsolosluğumuzca tanınan yeminli tercümanlara Türkçe tercümesinin yaptırılması,bir orijinal ve iki adet fotokopisi ile beraber Askerlik Bölümüne verilmesi gerekmektedir.

5)Askerlik erteleme başvurusunu benim adıma aile fertlerinden başka birinin yapması mümkün müdür?

Hayır, başvurunun şahsen yapılması gerekmektedir.

Diğer sorular ve gerekli belgeler için nasıl yanıt alabilirim?

Konsolosluk.gov.tr web sayfası askerlik başlığı altında ve Başkonsolosluğumuz bilgi notlarında (http://rotterdam.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=191819 )ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel