Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular, 19.8.2016

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1)Yeniden Türk Vatandaşlığı’na geçmek istiyorum, hangi belgeler gereklidir?

-Hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir belge, (vatansız ise buna ilişkin belge int.bevolkingregister)

-Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuşsa belgesi (evlenme, boşanma veya eşinin ölümü halinde ölüm belgesi)

“Int. Bevolkingregister” belgesinin uluslararası geçerliliği olması ve içinde Türkçe ifadelerin de yer alması durumunda tercümesine gerek bulunmamaktadır. Eğer belgeniz uluslararası değil ise Başkonsolosluğumuzda kayıtlı bir yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmesi gerekmektedir.

2)Türk Vatandaşlığı’ndan izinli olarak çıkmak istiyorum, hangi belgeler gereklidir?

-Hollanda vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösteren nüfus kayıt örneği, (Uıtreksel uit de Basisadministratie Personen waarop de datum staat wanneer de Nederlandse nationaliteit is verkregen)

- Eğer belediyeden aldığınız belge uluslararası değil ise Başkonsolosluğumuzda kayıtlı bir yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmesi gerekmektedir.

-Hollanda vatandaşlığını Türk vatandaşlığından çıkma şartı ile kazanmış ise, Hollanda Belediyesinde düzenlenen törenle verilen Hollanda vatandaşlığına ilişkin belge (Bekendmaking) ve IND’nin(Immigratie en Naturalisatiedienst) sözkonusu işlemle ilgili 3 ay süre tanıdığına dair yazısı ile birlikte,

-Hollanda pasaportu,

-T.C. Nüfus Cüzdanı,

-Bir adet fotoğraf,

-Askerlik görevini yapmış, muaf durumda veya erteletmiş olmak ve sözkonusu durumlarla ilgili belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Müracaat sahiplerinin başvurularını şahsen yapmaları gerekmektedir.

3)Hollanda vatandaşlığına geçtim, çifte vatandaşlığımı nüfus kayıtlarına tescil ettirmem gerekli midir? Gerekli ise hangi belgeleri getirmem gereklidir?

Çifte vatandaşlığınızı nüfus kayıtlarına tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Tescil işlemi için gerekli belgeler:

-Nüfus cüzdanı,

-Hollanda pasaportu,

-Bir adet fotoğraf,

Hollanda vatandaşlığını hangi tarihte kazandığını gösteren nüfus kayıt örneği (Uitreksel uit de Basisadministratie Personen waarop de datum staat wanneer de Nederlandse nationaliteit is verkregen)

- Eğer belediyeden aldığınız belge uluslararası değil ise Başkonsolosluğumuzda kayıtlı bir yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmesi gerekmektedir.

-18 yaşından küçüklere fotoğraf gerekmemektedir.

4)Bugüne kadar çocuğumu nüfusa kaydettirmedim, 18 yaşını tamamladı. Bu durumda, Türk vatandaşlığına kaydettirmemiz mümkün müdür? Eğer mümkün ise hangi belgeler gereklidir?

Türk vatandaşı anne ve/veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen 18 yaşından büyük kişiler, Başkonsolosluğumuza bizzat gelerek vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru sahibinin anne ve babası (her ikisi)ile birlikte gelmesi ve başvuruyu şahsen yapması gerekmektedir.

Başvuru şartları:

-Anne ve/veya babanın Türk vatandaşı olması.

-Anne ve babanın evliliğinin Türkiye’de kayıtlı olması. Anne ve babanın boşanmış olması durumunda, başvuru sahibinin babanın kütüğüne kayıtlı olması gerektiğinden dolayı, en azından babanın bizzat gelerek ifade tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir.

-İsteği belirten form dilekçe (Başkonsoloslukta düzenlenir.)

-Talepte bulunan kişinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliği ispat etmeye yarayacak belge. (Pasaport veya kimlik kartı)

-Kişinin anne ve babasından birisinin ya da her ikisinin vefat etmiş, kayıp veya gaip olması halinde ise varsa kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece yakınlarından, müracaat makamlarınca alınacak ve yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı.

-Anne ve baba evli değil değilseler; çocuğun doğduğu tarihte annenin bekâr olduğunu gösterir belge.

-Uluslararası doğum belgesi,

-Anne, baba ve başvuru sahibinin Hollanda Belediyesinden temin edeceği uluslararası nüfus kayıt örneği (Uitreksel uit de basisadministratie personen)

-Anne ve babanın kimliği (Türk nüfus cüzdanı, Hollanda kimlik belgesi-pasaport/veya kimlik kartı)

-Başvuru sahibinin iki adet fotoğrafı,

5)Hollanda vatandaşlığını Türk vatandaşlığından çıkma şartıyla kazanmış bulunmaktayım, yeniden Türk vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunmak istiyorum. Hollanda makamlarıyla bu konuda bir sorun yaşayabilir miyim?

Konuyla ilgili olarak IND’den bilgi almanız gerekmektedir.

6)Mavi Kart talebi için gerekli belgeler nelerdir?

-Hollanda kimlik belgesi (Hollanda pasaportu veya ID-kartı)

-2 adet fotoğraf.

-3 euro cüzdan bedeli.

-18 yaşından küçükler için anne veya baba talepte bulunabilir. Eğer çocuklar için Mavi Karta fotoğraf talep ediliyorsa, çocukların da iki adet fotoğrafı ve Hollanda kimlik belgeleri beraberlerinde bulunmalıdır. Çocukların bu işlem için Başkonsolosluğumuza bizzat gelmelerine gerek bulunmamaktadır.

7)Mavi Kartlıların evlilik bildirimi nasıl yapılır?

-Uluslararası evlenme belgesi.(int.huwelijksakte)

-Evlenme Türkiye’de gerçekleşmiş ise uluslararası aile cüzdanı.

-Eşe ait kimlik bilgileri. (Eş yabancı ise, uluslararası doğum belgesi, eş Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı)

8)Mavi Kartlıların boşanma bildirimi nasıl yapılır?

-Boşanma Hollanda Mahkemelerinde kesinleşmiş ise, kararın Hollanda Mahkemesinden apostil şerhi onaylı Türkçe tercümesi ve Başkonsolosluğumuzca tasdiki gerekmektedir.

-Yabancı mahkeme kararının Türk Mahkemelerinde tanıma veya tenfizi yapılmış ise sözkonusu kararların aslı ve onaylı bir örneğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

9)Mavi Kartlılar kütüğüne çocuk bildirimi nasıl yapılır?

-Anne ve babanın Türk Vatandaşlığından izinle çıktıktan sonra dünyaya gelen çocuklarının mavi kart kütüğüne kaydı için (18 yaşından küçük olan çocuklar) gerekli belgeler:

-Uluslararası doğum belgesi. (int-geboorteakte)

-Anne ve babaya ait kimlikler.

-İşlem harcı.

-Çocuğun yabancı kimliği.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel