Noter ve Tebligat İşlemleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular, 19.8.2016

NOTER İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1)Vekaletnamedüzenlettirmek için gerekli belgeler nelerdir?

Nüfus cüzdanı (kişi izin alarak Türk vatandaşlığından cıkmışsa ve Hollanda vatandaşıysa, Hollanda makamlarınca verilmiş kimlik belgesi ve Mavi Kart), pasaport,

2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğrafların hepsinin aynı ve önden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılmış fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir),

Vekil tayin edilecek kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gereklidir.

2)Avukata vekaletname verebilmek için neler gereklidir?

1. maddede kayıtlı bilgi ve belgeler ile vekil tayin edilecek avukatın T.C. kimlik numarası, üyesi olduğu Baro, bağlı olduğu Vergi Dairesi bilgileri gerekmektedir.

3)Tapu işlemleriyle ilgili vekaletname düzenlettirmek için neler gereklidir?

1. maddede kayıtlı bilgi ve belgeler ile vekaletnameye konu taşınmazın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (il, ilçe, mahalle, köyü, sokak, pafta, ada, parsel, mevkii gibi) gereklidir.

4)Taşıtla ilgili vekaletname düzenlettirmek için neler gereklidir?

1. maddede kayıtlı bilgi ve belgeler ile vekaletnameye konu aracın ruhsat bilgileri gerekmektedir.

5)Hollanda noterinde düzenlettirilen vekaletname Türkiye’de geçerli midir?

Hollanda noterinde düzenlettirilen vekaletname için o ülkedeki apostil makamından apostil şerhi alınmalıdır. Ayrıca,
Başkonsolosluğumuzda kayıtlı bir yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmesi gerekmektedir.

6)Vekâletname düzenlettirmek için ödenmesi gereken ücret nedir?

Vekâletname işlemlerinin ücreti sabit değildir. Ücretler, sayfa sayısı ve yaptırılacak işlemin konusuna göre değişiklik göstermektedir.

7)Çocuklara Türkiye’de Pasaport çıkartılması ve yurtdışına giriş-çıkış yapabilmeleri için düzenlettirilen muvafakatname için neler gereklidir?

Nüfus cüzdanı, çocukların T.C. Kimlik Numarası ve Vekil tayin edilecek kişinin adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası gereklidir.

8)Tasdik (Legalizasyon) işlemi için neler gereklidir?

Tasdiklenmesi istenen belgelerin Hollanda Ticaret Odasından (K.V.K.) mühürlü imzalı olması gerekmektedir.

9)Tercüme tasdiki için neler gereklidir?

Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercümanlardan herhangi birine Türkçe tercüme yaptırdıktan sonra Başkonsolosluğumuzda tercüme tasdik işlemi yaptırılabilir.

10)Başkonsoloslukta kayıtlı Yeminli Tercümanların isim ve iletişim bilgilerini nereden bulabiliriz?

Başkonsolosluğumuzun resmi internet sayfasında Bilgi Notları bölümünde bulunmaktadır.

TEBLİGAT İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1)Adıma gelen tebligat evrakı/mahkeme kararı doğrudan postayla bana gönderilebilir mi?

Tebligat evrakının Başkonsolosluğumuzdan teslim alınması gerekmektedir.


2)Başkonsolosluğumuz davet yazısı geldikten sonra tebligat evrakını 30 gün içinde almak zorunda mıyız? Bu süre içinde almazsak ne olur?


7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat evrakını 30 gün içinde almanız gerekmektedir.


3)Tebligat evrakını şahsen almak zorunda mıyız? Başkası bizim adımıza alabilir mi?

Tebligat evrakını şahsen gelip alamıyorsanız, aile bireylerinizin sizin adınıza tebligat evrakını teslim alması mümkündür.

4)Tebligatın akıbeti ile ilgili Başkonsolosluktan bilgi alabilir miyim?


Yurtdışı tebligat işlemleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Türkiye’deki ilgili makamlar tarafından Başkonsolosluğumuza iletilen tebligat işlemleri hakkında ilgili makam veya ilgili mevzuat çerçevesinde resmi talepte bulunan kurum ve kuruluşlar haricinde bilgi verilmesi mümkün değildir.

Tebligat işlemlerinin akibetini ilgili Mahkemeler nezdinde takip edebilirsiniz.


Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel