Geçici İthal Edilen KaraTaşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hakkında Bilgi Notu, 21.5.2014

Geçici İthal Edilen KaraTaşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hakkında Bilgi Notu

YAKLAŞAN YAZ AYLARI VE İZİN DÖNEMİ NEDENİYLE, YABANCI PLAKALI ARAÇLARLA TÜRKİYE’YE GİDECEK VATANDAŞLARIMIZIN SORUN YAŞAMAMALARINI TEMİNEN AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN DİKKATE GETİRİLMESİNDE YARAR GÖRÜLMÜŞTÜR:

  • Geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade ile gümrük vergilerinden tam muafiyet uygulanmak suretiyle yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemler 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri numaralı Geçici İthalat Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

Sözkonusu Tebliğ hükümleri uyarınca,

  • Geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkı Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere tanınmaktadır.

  • Bir kisinin Türkiye gümrük bölgesi dısında yerlesik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesi ve bir yıl içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekmektedir.
  • Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün süre verilmekte; taşıtın yurt dışında emekli olan kişilerce getirilmesi halinde bu süre en fazla bir yıla kadar uzatılmaktadır.

Diğer yandan,

  • Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgilinin pasaportuna kaydedilen taşıtların gümrük denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla bahsekonu tebliğe, gümrük idaresince uygun bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin taahhütname alınması şartıyla izin verilmektedir.


T.C.Rotterdam Başkonsolosluğu


Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel