Doğum Bildirimi İşlemleri, 22.2.2018DOĞUM BİLDİRİMİ

Çocuğa isim koyarken dikkat edilecek hususlar.

·1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkında Kanunun 3’üncü maddesi hükmünce

belgelerin (nüfus cüzdanı, evlenme cüzdanı v.s.) 1929 Haziran iptidasından itibaren Türk harfi ile yazılacaktır.

( X,W,Qharfleri Türk alfabesinde yeralmadığından dolayı, isimlerin bahsekonu harfleri içermemesi gerekmektedir)

·Soyadı Nizamnamesinin 2 nci maddesi ve 5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde de kişiye en fazla iki (2) isim verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

EVLİLİK İÇİ DOĞUM BİLDİRİMİ:

Çocuğa ait Formül A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği ) (Formül A örneği aşağıdadır)

Anne ve babaya ait nüfus cüzdanları/pasaportları

Doğum bildirimi anne ya da baba tarafından yapılabilir.

NOT: Evlilik Hollanda makamlarında yapılmışsa, çocuk kaydından önceevliliğin bildirilmesi gerekmektedir.


Resmi nikah öncesi olup ya da doğup da, anne ve babası daha sonra birbirleriyle evlenen çocukların doğum kayıtları için anne ve babanın müşterek imzası gerektiğinden, anne ve babanın birlikte gelmesi zorunludur.

Evlilik içinde vuku bulan erken doğumlarda doktor raporu aranır. Bu takdirde, anne veya babadan birinin imzası yeterlidir.

EVLİLİK DIŞI DOĞUM BİLDİRİMİ:

**Anne soyadını alan çocuk bildirimlerinde:

Çocuğa ait Formül A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği ) (Formül A örneği aşağıdadır)

Anneye ait nüfus cüzdanı/pasaportu

Anne için InternationalUittreksel uit GBA (Medeni Durumu Gösteren Belge) (International GBA örneği aşağıdadır)

**Baba soyadını alan çocuk bildirimlerinde:

Çocuğa ait Formül A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği ) (Formül A örneği aşağıdadır)

Anne ve babaya ait nüfus cüzdanları/pasaportları

Anne için InternationalUittreksel uit GBA (Medeni Durumu Gösteren Belge) (International GBA örneği aşağıdadır)

Anne ve babanın birlikte gelmesi gerekmektedir.

Ebeveynlerden birinin yabancı uyruklu olması durumumda, yabancı olan anne ya da babaya ait FormülA-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği ) veyaInternationalUittreksel uit GBA(ebeveynin anne ve babasının adının yazılı olması gerekmektedir).

NOT:

60 gün içerisinde yapılan bildirimlerde 8 Euro, bu süreyi aşan bildirimlerde 11 Euro tahsilat yapılır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOĞUM YARDIMI UYGULAMASI

Doğum yardımı uygulamasına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

Doğum yardımı müracaatının;

-Her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda anne veya baba tarafından yapılması,

-Annenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde, başvurunun şahsen anne tarafından yapılması,

-Türk Vatandaşlığından çıkarak Hollanda Vatandaşlığına geçen ve “Mavi Kart” sahibi olan anne veya baba tarafından şahsen yapılması,

-Annenin Türk vatandaşı olmaması/annenin vefat etmiş olması halinde, Türk vatandaşı baba tarafından şahsen yapılması,

- Kanuni temsilciler aracılığıyla yapılacak başvurularda “vekaletname” veya “mahkeme kararı”nın da ibraz edilmesi gerekmektedir.

Alınan başvuru dilekçeleri lgili Valilik/Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Doğum yardımı ödemeleri PTT aracılığıyla kişilerin TC kimlik numaralarına/Mavi Kart numaralarına yapılacak olup, ödemeler, başvurunun ilgili İl Müdürlüğünde DYS üzerinden sonlandırıldığı tarihi takip eden ay içerisinde çekilebilecektir. Ayrıca anılan Yönetmeliğin 9. Maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde ödemeler, hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre teşvik edici belge sunmaları şartıyla kanuni temsilcilerine yapılabilmektedir.

Ödemeler 1 yıl içerisinde Türkiye’de herhangi bir PTT şubesinden çekilebilecek olup, bu sürede çekilemeyen ödemeler, ilgili İl Müdürlüklerine iade olmaktadır. Bu durumda, bu kişilerin ilgili İl Müdürlüklerine iaede olmuş ödemeleri ile ilgili tekrar başvuruda bulunmaları gerekecektir.

Başvurunun yukarıda da açıklandığı üzere “şahsen” yapılması zorunludur

Başvuru dilekçesinin bir örneği aşağıda sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar

Formül A-International Geborteakte (Uluslararası Doğum Kayıt örneği )

International GBA (Medeni Durumu Gösteren Belge)

DOĞUM YARDIMI DİLEKÇE.docx

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel