Türkiye’deki Genel Sağlık Sigortası Uygulaması ve Adres Beyanı Hakkında Bilgi Notu, 2.11.2012

TÜRKİYE’DEKİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE ADRES BEYANI  HAKKINDA BİLGİ NOTU


Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşları için 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması başlatılmıştır.

 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan Adres Kayıt Sistemi’nde adresi yurtiçi görünen ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

 

Bu çerçevede, yurtdışında yaşayan ancak yerleşim yeri bilgilerini yurtdışı olarak güncellememiş olan vatandaşlarımız da SGK tarafından kapsama alınmış ve yurtiçi adreslerine bilgilendirme yazısı gönderilmiştir. Yurtdışında ikamet eden bu durumdaki kişiler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi gereğince esasen genel sağlık sigortası kapsamı dışındadırlar.  

 

Bu itibarla, yurtdışında yaşamakla birlikte adresi yurtiçinde görünen vatandaşlarımızın şahsen veya posta (iadeli taahhütlü Posta veya kargo) yoluyla konsolosluklara müracaat ederek yurtiçi olan yerleşim yeri adreslerini yurtdışı olarak güncellemeleri ya da yerleşim yeri değişikliğine ilişkin bildirimlerini posta ile nüfus kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne yaparak veya sayısal imza (mobil veya dijital) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresi olan www.nvi.gov.tr adresinden yerleşim yeri bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Posta ile başvurularda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen internet adresinden indirilecek “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için Adres Beyan Formu”nun doldurulması gerekmektedir. Bu şekilde Adres Kayıt Sisteminde yerleşim yeri yurtdışı olarak güncellenen kişiler Türkiye’deki genel sağlık sigortası kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmayacaktır. (Yani herhangi bir ödeme/ceza işlemine tabi olmayacaklardır.) Adres beyanlarının ne şekilde yapılabileceğine dair ayrıntılı bilgi için sitemizde yer alan konuya ilişkin duyurunun incelenmesi rica olunur.

 

Adres Kayıt Sistemi'nde adresi zaten yurtdışı görünen vatandaşlarımızın herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, Hollanda’da ikamet eden ve Hollanda sağlık sigortalısı olan vatandaşlarımızın Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri var ise, sözkonusu aile bireyleri için önceden olduğu gibi Hollanda’da üyesi oldukları sağlık sigortası kurumundan sağlık yardım hakkı belgesi alarak bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ikamet ettiği yerdeki SGK Yurtdışı İşlemler Servisine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

T.C.Rotterdam Başkonsolosluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel