Sağlık Durumu Nedeniyle Askerlik Yapamayacak Yükümlüler İle İlgili İşlemler, 3.8.2018

T.C.

ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU

Türkiye’de askerlik hizmetini yapamayacak derecede rahatsız olan vatandaşlarımız hakkında hazırlanacak raporda;

-Muayeneyiyapan ve tedaviyi üstlenen doktorların teşhisi, ayakta veya yatarak gördüğü tedavi bilgileri,geçmişi ve güncel muayene bulgularının ayrıntılı olarak yazılması ve aynı raporda raporu hazırlayan en az iki doktorun kimlikleri ve uzmanlık dalları, kaşeleri ve imzalarının bulunması gerekmektedir.

-Hastalık veya özrün görünür olmaması durumunda, bu hastalığı veya özürü açıklayıcı röntgen filmleri, her türlü klinik veya laboratuar bulguları ile tetkiklerin de bu rapora eklenmesi gerekmektedir.

-Hastalık veya özür gözle görünür durumda ise önden, arkadan, yan taraflardan çekilmiş boy fotoğraflarının da getirilmesi gerekmektedir. (Fotoğraflar şort veya mayo ile çekilecektir.)

Yukarıdaki talep edilen rapor yeni tarihli olarak Resmi Hastanelerdenalınacaktır.

Son Yoklama Formu’nun bağlı bulunduğunuz Aile (ev ) Doktoru tarafından imzalanması, kaşelenmesi ve “ Uzman doktorlar tarafından muayenesi gereklidir / Moet behandeld worden door specialisten” kısmının işaretlenmesi gereklidir.(Son Yoklama Formu’na aşağıda bulunan linkten ulaşmanız mümkündür)

Hollandaca alınan rapor Başkonsolosluğumuza kayıtlı yeminli tercümanlarca Türkçe tercümesi yaptırıldıktan 3 adet fotokopisi ile beraber Askerlik Bölümüne verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca;

-Durumunuzu belirten dilekçe ( orjinali ve iki adet fotokopisi)

-4 adet fotoğraf

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı önlü 3 adet)

Raporun yeni tarihli ve orjinal olması gerekmektedir. Özel Doktorlardan alınan raporlar

MSB Sağlık Dairesince kabul edilmemektedir.

Hollanda’da sözkonusu raporu temin edemeyen yükümlüler Türkiye’ye izne gittiklerinde bağlı bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile müracaat ederek sevk edilen askeri bir hastanede heyet muayenesine girebilirler.

--------------------------------

Geachte heer, mevrouw,

In Turkije geldt er een dienstplicht voor mannen. De persoon in kwestie geeft bij ons aan dat hij op grond van medische redenen niet zijn dienstplicht kan nakomen.

In deze situatie willen wij een medisch rapport met daarin vermeld;

-Een uitgebreide medische verklaring van de specialist( Deze kan aangegeven worden onder de koppen; Reden van werwıjzing, Voorgeschiedenis, Anammese, Lichamelıjk onderzoek, Laboratoriumonderzoek, Röntgendiagnostiek, Bespreking, Conclusie)

-Informatie over behandelingsprocedures van de patıent

-Het huidige medische toestand van de patient

De dienstplichtige moet door twee specialısten worden gekeurd en deze twee specialisten moeten hun gespecialiseerde tak erbij vermelden, bestempelen en ondertekenen.

Als de ziekte of kwaal vaag of moeilijk te beschrijven is moet deze aantoonbaar kunnen zijn dmv röntgenfoto’s , testen uit het labaratorıum, etc.

Vertrouwende u voldende te hebben geinformeerd,Turkse Consulaat


İlgili Dosyalar

SON YOKLAMA FORMU

Son Yoklama Formu PDF.pdf

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel