Karayoluyla Ülkemize Seyahat Edecek Vatandaşlarımızın Taşıt İşlemleri Hakkında Bilgi Notu

Rotterdam Başkonsolosluğu 09.06.2020

Karayoluyla ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımızın kullandıkları taşıtların vekâlet ve gümrük işlemleri hakkında sık sorulan soru ve cevaplara, Ticaret Bakanlığımıza ait aşağıdaki link üzerinden ulaşılması mümkündür.

https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar

Salgın nedeniyle, yol güzergâhındaki ülkelerin sınır geçişleri ve kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bahsekonu ülkelerdeki temsilciliklerimizin ve yerel makamların duyurularının takip edilmesi de yararlı olacaktır. Zira güzergâh ülkelerdeki makamların uyguladığı tedbirler değişiklik gösterebilmektedir.

Başkasına ait araçla seyahat:

Taşıtın mülkiyet sahibi dışında yurtdışında yerleşik başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi mümkündür. Taşıtın sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi halinde hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekir.

Vekâleten getirilen taşıtlar için giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başkasına ait araçla seyahat edilmesi durumunda vekâlet belgesi olarak aşağıdaki dokümanlar kabul edilmektedir:

 • Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca (ANWB) düzenlenen belgeler (ANWB’den alınan belge mahkeme (Rechtbank) onayı ile Türkiye’de kullanılabilmektedir),
 • Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
 • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
 • Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler (Sözkonusu belgeBölge Mahkemesi’nden (Rechtbank) apostil alınarak veya Ticaret Odası (KVK) tarafından tasdik edildikten sonra Başkonsolosluktan Legalizasyon yapılarak Türkiye'de kullanılabilecektir),
 • Başkonsolosluklarda veya noterliklerde düzenlenen vekâletnameler,
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler
 • Saygıyla duyurulur.


  Pazartesi - Cuma

  08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

  Kimlik Teslim, Pasaport Teslim ve Tebligat işlemleri hariç bütün işlemler için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
  1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
  13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
  27.4.2020 27.4.2020 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
  5.5.2020 5.5.2020 Kurtuluş Günü (1945)
  21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
  24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
  1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
  31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
  29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
  25.12.2020 25.12.2020 Noel