Karayoluyla Ülkemize Seyahat Edecek Vatandaşlarımızın Taşıt İşlemleri Hakkında Bilgi Notu

Rotterdam Başkonsolosluğu 09.06.2020

Karayoluyla ülkemize seyahat edecek vatandaşlarımızın kullandıkları taşıtların vekâlet ve gümrük işlemleri hakkında sık sorulan soru ve cevaplara, Ticaret Bakanlığımıza ait aşağıdaki link üzerinden ulaşılması mümkündür.

https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar

Salgın nedeniyle, yol güzergâhındaki ülkelerin sınır geçişleri ve kısıtlamalar hakkında ayrıntılı bilgi için bahsekonu ülkelerdeki temsilciliklerimizin ve yerel makamların duyurularının takip edilmesi de yararlı olacaktır. Zira güzergâh ülkelerdeki makamların uyguladığı tedbirler değişiklik gösterebilmektedir.

Başkasına ait araçla seyahat:

Taşıtın mülkiyet sahibi dışında yurtdışında yerleşik başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi mümkündür. Taşıtın sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi halinde hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekir.

Vekâleten getirilen taşıtlar için giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başkasına ait araçla seyahat edilmesi durumunda vekâlet belgesi olarak aşağıdaki dokümanlar kabul edilmektedir:

 • Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca (ANWB) düzenlenen belgeler (ANWB’den alınan belge mahkeme (Rechtbank) onayı ile Türkiye’de kullanılabilmektedir),
 • Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
 • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
 • Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler (Sözkonusu belgeBölge Mahkemesi’nden (Rechtbank) apostil alınarak veya Ticaret Odası (KVK) tarafından tasdik edildikten sonra Başkonsolosluktan Legalizasyon yapılarak Türkiye'de kullanılabilecektir),
 • Başkonsolosluklarda veya noterliklerde düzenlenen vekâletnameler,
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler
 • Saygıyla duyurulur.


  Aytaç Yılmaz Consul General
  Monday - Friday

  08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

  Visa application: 08:30- 12:00 with appointment. Please use Consular Services Menu above or visit www.evisa.gov.tr internet address for visa applications and appointments.
  1/1/2020 1/1/2020 New Year
  4/13/2020 4/13/2020 Easter
  4/27/2020 4/27/2020 King's Day
  5/5/2020 5/5/2020 Liberation Day (1945)
  5/21/2020 5/21/2020 Ascension Day
  5/24/2020 5/24/2020 Ramadan
  6/1/2020 6/1/2020 Whit Monday
  7/31/2020 7/31/2020 Feast of Sacrifice
  10/29/2020 10/29/2020 Turkish National Day
  12/25/2020 12/25/2020 Christmas