Boşanma İşlemleri Hakkında Duyuru

Rotterdam Başkonsolosluğu 29.06.2018

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığınailişkin kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurularda aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:

1) Başvuru Formu (Başkonsolosluğumuzda taraflarca doldurulup imzalanacaktır).

2) Aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne göre onaylanmış kararın aslı
ile noter veya Başkonsolosluk tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

3) Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına göre kesinleştiğine dair
onaylanmış belge veya yazının aslı

ile noter veya Başkonsolosluk tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

4) Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümeleri,

5) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği.

Başvuruda alınan belgelerde eksiklik tespit edilenlere, belgedeki bu eksikliklerin tamamlanması için doksan günlük süre verilir. Bu süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir.

Not: Başkonsolosluğumuzca alınan başvuru evrakı, kesinleşmiş boşanma kararının aile kütüğüne tescilini teminen Türkiye’de görevli İl Nüfus Müdürlüklerine gönderilir ve kesinleşmiş boşanma kararının mezkur İl Nüfus Müdürlükleri tarafından sadece nüfus kütüğüne tescili yapılır. Ancak, Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarındaki velayet, iştirak nafakası, çocuk ilekişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu olan hükümler için taraflarca, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de görevli ve yetkili mahkemelere kararın tanınması veya tenfizi için dava açılabilir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel