Boşanma İşlemleri Hakkında Duyuru

Rotterdam Başkonsolosluğu 29.06.2018

Boşanma İşlemleri Hakkında Bilgi Notu

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığına ilişkin kararların aile kütüğüne tesciline ilişkin başvurularda izlenmesi gereken yol ve gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır.

Başvuru şartları;

-
Yurtdışında gerçekleşen boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığına ilişkin mahkeme veya idari makam kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir.

-


Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların tescili için yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklere, yurt içinde ise bazı il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine başvuru yapılabilecektir.

-Taraflar ikametlerinin bağlı bulunduğu Başkonsolosluklara veya varsa Büyükelçilik Konsolosluk Şubelerine başvuru yapabilirler.

-
Taraflar şahsen veya kanuni temsilcileri/vekilleri aracılığı ile başvurabilirler.

-
Mahkeme kararına konu boşanan eşlerin bir arada ya da ayrı ayrı 90 gün içinde Başkonsolosluklara başvuruyu yapması gerekmektedir.

-
Taraflar başvurularını aynı Başkonsolosluğa yapmak zorundadırlar.

-
Taraflardan birinin vefat etmiş olması durumunda, başvuruyu kanuni mirasçıları yapabilir.

-
Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlar için fotoğraflı özel tip vekâletname gereklidir.

-


Taraflardan birinin veya vekillerinin yabancı uyruklu olması ve Türkçe bilmediği takdirde, tercüman ile başvuru yapılabilir. Tercüman başvuru anında hazır bulundurulur.

-
Tarafların çok vatandaşlık / çifte vatandaşlık gibi durumlarının nüfus kayıtlarına işlenmiş olması esastır.

İbraz edilmesi zorunlu belgeler;

- Boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığına ilişkin olarak aile kütüğüne tescili talep edilen usulüne uygun onaylanmış mahkeme veya idari makam kararının aslı ile noter veya Başkonsolosluk tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi,

-Adli veya idari makam kararında kesinleşme şerhi yok ise kararın verildiği ülke kanunlarına görekesinleştiğine dair onaylanmış belgeveya yazının aslı ile noter veya Başkonsolosluk tarafından onaylanmış veya ilgili ülkenin yetkili makamı tarafından Apostil şerhi tatbik edilerek onaylanmış Türkçe tercümesi, ‘(Akte van Inschrijving Rechterlijke Uitspraak veya Kennisgeving van Inschrijving)

- Taraflardan biri yabancı uyruklu ise kimlik veya pasaportlarının noter veya Başkonsolosluk tarafından tasdikli Türkçe tercümeleri,

- Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter veya Başkonsolosluk tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği,

Başvuruda alınan belgelerde eksiklik tespit edilen taraflara, belgelerdeki söz konusu eksikliklerin tamamlamalarını teminen doksan günlük süre verilir. Bu süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir. Belgelerin tercümelerini yeminli tercüman listemizde yer alan yeminli tercümanlardan birine yaptırmanız gerekmektedir. Belgelerin tercümelerinde konsolosluk onay harcı 2019 yılı için sayfa başı 17 Avro’dur.

Başvuru için Konsolosluğumuzun resmi sitesinden randevu almanız gerekmektedir.

Not: Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığına ilişkin mahkeme veya idari makam kararlarındaki velayet, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu olan hükümler için taraflarca, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de görevli ve yetkili mahkemelere kararın tanınması veya tenfizi için dava açılabilir.

Saygıyla duyurulur.Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

Kimlik Teslim, Pasaport Teslim ve Tebligat işlemleri hariç bütün işlemler için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
27.4.2020 27.4.2020 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2020 5.5.2020 Kurtuluş Günü (1945)
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 Noel