Öğrenciler İçin Harçsız Pasaport Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Rotterdam Başkonsolosluğu 10.07.2017

25 yaşından küçük öğrencilerin harçsız (sadece cüzdan bedeli tahsil edilen) pasaport başvurularında dikkat edilecek hususlar aşağıda sunulmaktadır.

ŞARTLAR:
 1. 25 yaşından küçük olmak,
 2. Okul öncesi (doğumlarından itibaren 36 ay ve üstü olmaları halinde), ilk/ortaöğretim, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüklerini belgelemek,
 3. Aday çırak ve çırak öğrenci tanımına karşılık gelen statüde öğrenim görmemek.
 4. Özel kreş ve bakımevlerinden getirilen öğrenci belgeleri kabul edilmemektedir.
 5. Açık Öğretim Fakülteleri, Açık Lise ve Açık ortaokulda aktif öğrenci durumunda olmayanlar öğrenci olarak kabul edilmemektedir.
 6. Yukarıdaki öğrenci tanımına girenlerin pasaport başvurularını ülkemizde yapmak istemeleri halinde okullarından alacakları öğrenci belgelerinin Ülkemizde bir resmi belge olarak kabulü için apostil şerhi taşıması veya Başkonsolosluğumuzca onaylanması gereklidir.
 7. Öğrencilere verilecek pasaportlarda harç alınmayacak ancak pasaport defter bedeli ile posta ücreti alınacaktır (2017 yılı için ödenmesi gereken tutar 30.- Avro).

 8. Pasaport süreleri 18 yaşından küçükler için en fazla BEŞ yıl, 18 yaşından büyükler için ise en fazla 25 yaşın ikmaline kadardır.


ÖĞRENCİ BELGELERİ:
 1. Belgede öğrenci/öğrencilerin adı-soyadı, sınıfı ve varsa okul numarasının bulunması,
 2. Belgede okulun isim ve adres bilgilerinin yeralması,
 3. Belgenin ıslak imzalı olması,
 4. Belgede imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanının bulunması veya kaşesinin vurulması gereklidir.
 5. Geçerli bir okul kimliği getirenlerden ayrıca Öğrenci Belgesi istenmeyecektir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

Kimlik Teslim, Pasaport Teslim ve Tebligat işlemleri hariç bütün işlemler için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
27.4.2020 27.4.2020 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2020 5.5.2020 Kurtuluş Günü (1945)
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 Noel