Öğrenciler İçin Harçsız Pasaport Düzenlenmesi Hakkında Duyuru

Rotterdam Başkonsolosluğu 10.07.2017

25 yaşından küçük öğrencilerin harçsız (sadece cüzdan bedeli tahsil edilen) pasaport başvurularında dikkat edilecek hususlar aşağıda sunulmaktadır.

ŞARTLAR:
 1. 25 yaşından küçük olmak,
 2. Okul öncesi (doğumlarından itibaren 36 ay ve üstü olmaları halinde), ilk/ortaöğretim, lise ve dengi okullar ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüklerini belgelemek,
 3. Aday çırak ve çırak öğrenci tanımına karşılık gelen statüde öğrenim görmemek.
 4. Özel kreş ve bakımevlerinden getirilen öğrenci belgeleri kabul edilmemektedir.
 5. Açık Öğretim Fakülteleri, Açık Lise ve Açık ortaokulda aktif öğrenci durumunda olmayanlar öğrenci olarak kabul edilmemektedir.
 6. Yukarıdaki öğrenci tanımına girenlerin pasaport başvurularını ülkemizde yapmak istemeleri halinde okullarından alacakları öğrenci belgelerinin Ülkemizde bir resmi belge olarak kabulü için apostil şerhi taşıması veya Başkonsolosluğumuzca onaylanması gereklidir.
 7. Öğrencilere verilecek pasaportlarda harç alınmayacak ancak pasaport defter bedeli ile posta ücreti alınacaktır (2017 yılı için ödenmesi gereken tutar 30.- Avro).

 8. Pasaport süreleri 18 yaşından küçükler için en fazla BEŞ yıl, 18 yaşından büyükler için ise en fazla 25 yaşın ikmaline kadardır.


ÖĞRENCİ BELGELERİ:
 1. Belgede öğrenci/öğrencilerin adı-soyadı, sınıfı ve varsa okul numarasının bulunması,
 2. Belgede okulun isim ve adres bilgilerinin yeralması,
 3. Belgenin ıslak imzalı olması,
 4. Belgede imzalayan yetkilinin adı, soyadı ve unvanının bulunması veya kaşesinin vurulması gereklidir.
 5. Geçerli bir okul kimliği getirenlerden ayrıca Öğrenci Belgesi istenmeyecektir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel