Ülkemizde 15 Temmuz'da Gerçekleştirilen Darbe Girişimi Akabinde Olağanüstü Hal İlanı Ve İnsan Hakları

Rotterdam Başkonsolosluğu 22.07.2016

- Fethullahçı Terör örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz akşamı askeri darbe kalkışması yapılmıştır. Demokratik meşru Hükümetimize ve Anayasal düzenimize karşı yapılan bu kanlı darbe girişimi, devletimiz, halkımız ve güvenlik güçlerimizin birlikte kararlı duruşuyla ve mücadelesiyle akamete uğratılmıştır. Gözü dönmüş caniler sivil halka saldırmış, demokrasimizi savunmak için sokağa dökülen vatandaşlarımızı tankların paletleri altında ezmiş, Cumhurbaşkanlığımıza saldırmış, Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalamıştır. Bu süreçte, 246 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 2.185 vatandaşımız yaralanmıştır (22 Temmuz rakamları).

-Devletimizin güvenliği ve bekasına tehdit oluşturan,devletin bütün kademelerine sızmış bu terör örgütüne karşı kapsamlı ve etkin mücadele amacıyla Anayasamızın 120'nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü Maddesi uyarınca ülke genelinde 21 Temmuz 2016 tarihinde itibaren doksan gün süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiştir.

-Sözkonusu karar, Milli Güvenlik Kurulu'nun ilgili tavsiye kararı göz önünde bulundurularak, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 20 Temmuz 2016 tarihinde alınmış olup, bilahare Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da 21 Temmuz 2016’da onaylanmıştır.

-OHAL ilan edilmesinin temel hedefi, FETÖ ile mücadelede en hızlı ve etkin şekilde tedbirler alarak devletimizin ve milletimizin bu gözü dönmüş terör şebekesinden kurtarılması, biran önce normale dönülmesidir. Bu süreçte, demokrasimizin ve vatandaşlarımızın temel haklarının korunmasına her zamanki gibi azami özen gösterilmeye devam edilecektir.


-OHAL uygulaması, Anayasamız ve ilgili yasalarımız tarafından düzenlenmiş, hukuk içinde yer alan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) dahil uluslararası insan hakları sözleşmelerinin tanıdığı bir yöntemdir.

-OHAL sadece ülkemizin başvurduğu bir yöntem olmayıp, milli güvenlik mülahazalarıyla birçok gelişmiş ülkenin de uyguladığı bir tedbirdir. Son olarak AB ve AK üyesi Fransa, bazı terör saldırıları sonrası OHAL kararı almıştır. 14 Kasım 2015’ten bu yana sürdürdüğü bu uygulamayı bu hafta içinde 6 ay daha uzatmıştır. Bu kapsamda, Fransa AİHS 15. maddesi uyarınca bazı hakların sınırlandırılması yoluna gitmiştir.

-Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde karşı karşıya kaldığı darbe girişimine kadarki süreçte, son dönemde çok çetin şartlarda gerçekleştirilen PKK ve DAEŞ terör örgütleriyle mücadelesini, OHAL ilan etmeden sürdürmüştür. Tedbirlerini Avrupa insan hakları rejiminin olağan hallere ilişkin norm ve standartları kapsamında almaya gayret göstermiştir. Ancak, terör örgütü FETÖ’nün, 15 Temmuz darbe girişiminde görüldüğü şekilde,ulusal güvenliğe yönelik bu açık ve vahşi saldırısı ve bu örgütün her yere yayılmış bulunan uzantıları karşısında,OHAL ilan edilmesi gerekmiştir.Bu çerçevede, Fransa örneğinde olduğu gibi, AİHS 15. Maddesi kapsamında, Sözleşmede imkan tanınan haklar bakımındanderogasyona gidilmiştir. AİHS’de açıkça kayıtlı olduğu üzere, derogasyon, hakların askıya alınması değildir. Belli koşullar kapsamında, belli hakların uygulanmasına bazı sınırlamalar getirilmektedir.

-Türkiye Cumhuriyeti, bu süreçte, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ile uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerinin bilincinde olup, bugüne kadar olduğu üzere, temel hak ve özgürlüklere gerekli saygı gözetilecek,hukukun üstünlüğü ilkesine riayet edilecektir.

-Olağanüstü hal ilanının amacı, vatandaşlarımızın temel haklarının kısıtlanması değil, FETÖ terör örgütünün daha hızlı ve etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesidir.

-OHAL tedbiri 90 gün süre için alınmış olmakla birlikte, terör örgütü FETÖ’yle etkin mücadele başarıya ulaşılır ulaşılmaz tüm olağanüstü tedbirler sonlandırılacaktır.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

Kimlik Teslim, Pasaport Teslim ve Tebligat işlemleri hariç bütün işlemler için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
27.4.2020 27.4.2020 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2020 5.5.2020 Kurtuluş Günü (1945)
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 Noel