Geçici İthal Edilen Kişisel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

Rotterdam Başkonsolosluğu 30.11.2015

4458 Sayılı “Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kişisel taşıtları ile ülkemizde daha uzun süre kalabilmelerine olanak sağlayan değişiklik yapılmıştır. Sözkonusu değişiklik ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Bahsekonu Karar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan (yurtdışında ikamet eden) kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilecek geçici ithalat izin süresi 6 (altı) aydan 24 (yirmidört) aya çıkarılmıştır. Sözkonusu izinden faydalanılması için gerekli olan şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu bağlamda; geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan faydalanmak suretiyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı sadece Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik (yurtdışında ikamet eden)


kişilere tanınmakta; sözkonusu 24 aylık süreden faydalanılabilmesi için kişinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinden önceki bir yıl içerisinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekmektedir.

Bununla birlikte, sözkonusu taşıtın, taşıt sahibi ve taşıt sahibinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan (yurtdışında ikamet eden) eşi veya usul ya da füruu olan kişiler dışındaki kişilerce kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih olan 13 Ekim 2015 tarihinden önce geçici ithali gerçekleşen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik (yurtdışında ikamet eden) kişilerin kişisel kullanımına mahsus kara taşıtlarından;

-
-İzin süreleri devam edenler ile yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin süreleri, müracaat edilmesi halinde 730 güne tamamlanmakta;


-Sürelerin tamamı kullanılmadan yurtdışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 güne tamamlanmakta;

-
-Sürelerin tamamı kullanılarak, taşıtın yurtdışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde yeniden Türkiye’ye taşıt getirilebilmesi için kişi ve taşıtın, çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede; yurtdışında ikamet eden kişilerin sözkonusu Kararda yapılan düzenlemeden sonra getirecekleri taşıtlarına 730 gün gün süreyle Türkiye’de kalabilmesi, düzenlemeden önce gelen ve izin süreleri devam eden taşıtlar ile süresi içinde yurtdışına çıkarılmayan taşıtların herhangi bir ceza uygulanmaksızın sürelerinin 730 güne çıkarılması sağlanmıştır.


Daha önce süresini tamamlayarak yurtdışına aracıyla çıkan kişilerin, tekrar araç getirebilmeleri için son bir yıl içinde 185 gün süreyle yurtdışında bulunması gerektiği düzenlenmiştir.

Konuyla ilgili mevzuata aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110422-15.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150816-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151114-22.htm

Saygıyla duyurulur.Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

Kimlik Teslim, Pasaport Teslim ve Tebligat işlemleri hariç bütün işlemler için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
27.4.2020 27.4.2020 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2020 5.5.2020 Kurtuluş Günü (1945)
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 Noel