2015 Milletvekili Genel Seçimlerine İlişkin Duyuru

Rotterdam Başkonsolosluğu 23.01.2015

2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

“YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ” KAYDININ KONTROLÜ

Değerli vatandaşlarımız,

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın 2015 yılında ülkemizde gerçekleştirilecek 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde bulundukları ülkelerde oy kullanabilmeleri için Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) web sitesini (www.ysk.gov.tr) ziyaret ederek “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”nde kayıtları bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri, gerekiyorsa düzeltme yaptırmaları önem arzetmektedir.

Ayrıca, ikametleri yurtdışında bulunan vatandaşlarımızınseçimlerle ilgili olarak YSK tarafından gönderilecek bilgilendirme mesajlarını alabilmek için, YSK internet sitesindeki “Yurtdışı seçmen sorgulama” bölümüne “e-posta” bilgilerini girmeleri tavsiye edilmektedir.

YSK internet sitesinde yapacakları sorgulama neticesinde Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı oldukları görünmeyen vatandaşlarımızın en kısa sürede adres beyanında bulunmaları gerekmektedir. YSK sitesinde yaptıkları sorgulamada Rotterdam veya Deventer Başkonsolosluklarından birinin seçim bölgesinde kayıtlı olduğu görünen vatandaşlarımızın adres beyanında bulunmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Adres beyanı konusunda izlenecek yöntem aşağıda sunulmuştur:

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yurtdışında ikamet ettikleri adreslerini “5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu” uyarınca “Adres Kayıt Sistemi”ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınmaktadır. Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir. Bu çerçevede vatandaşlarımız adres bildirimlerini;

Halihazırda Türkiye’de bulunuyor iseler, o yerin İlçe Nüfus Müdürlüklerine şahsen başvurarak;

Halihazırda Hollanda’da bulunuyor iseler, şahsen Rotterdam veya Deventer Başkonsolosluklarına başvurarak;(Şahsen yapılan başvurularda nüfus cüzdanı haricinde bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.)

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ( www.nvi.gov.tr) indirecekleri “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için Adres Beyan Formu”nu (Adres Beyan Formu (B)) ön ve arka sayfalarıyla birlikte eksiksiz doldurarak, adres kaydı yapılacak kişilerin tamamının nüfus cüzdanlarının önlü / arkalı fotokopisiyle birlikte iadeli taahhütlü posta ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne veya nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne veya Başkonsolosluklarımıza göndererek yapabilirler.

Adi posta ile yapılan bildirimler dikkate alınmamaktadır. İadeli taahhütlü posta ile yapılacak bildirimlerde zarfın üzerine “Adres Beyanı” yazılması gerekmekte ve posta alındısı üzerindeki gönderici ismi ile adres beyan formundaki ismin farklı olması durumunda adres güncellemesi yapılamamaktadır. Formun standarda uygun olmaması veya usülüne uygun doldurulmamış olması halinde de adres güncellemesi yapılamamaktadır.

Noterden verilen temsil yetkisini (vekalet) ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, temsil ettikleri kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri yurtdışı temsilciliğine başvuru yapabilirler.

Seçimlerle ilgili gelişmeler ve güncel duyurular, Rotterdam ve Deventer Başkonsolosluklarımız web siteleri ile facebook / twittersayfalarında yayınlanmaya devam edecektir.

Saygıyla duyurulur.

Ayrıca, seçimlerle ilgili Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderilecek bilgi mesajlarını almak istiyorsanız “Yurtdışı seçmen sorgulama” bölümüne e-posta bilgilerinizi girmeniz tavsiye edilir.

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00

Vize, Askerlik, Pasaport ve TCKK işlemleri için konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması, diğer işlemler için ise Başkonsolosluğumuz hizmet binasında 08.30-12.00 saatleri arasında sıra numarası alınması gerekmektedir. Konsolosluk işlemleri hakkındaki bilgi taleplerine telefondan yanıt verilmemektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
27.4.2019 27.4.2019 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2019 5.5.2019 Kurtuluş Günü (1945)
30.5.2019 30.5.2019 Dini Bayram
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
10.6.2019 10.6.2019 Dini Bayram
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 26.12.2019 Noel