Yurtiçi Bedelli Askerlik Uygulaması Hakkında Duyuru

Rotterdam Başkonsolosluğu 25.02.2013


Yurtiçi Bedelli Askerlik Uygulaması Hakkında Duyuru

 

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 51’inci maddesinde ‘’Geçici 46’ıncı madde kapsamında olup fiilen askerlik hizmetine başlamamış olanlardan, anılan maddede öngörülen miktarın yarısını ödemek suretiyle başvurusu kabul edilenler ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış olanlardan kalan miktarı veya tamamını bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (16 Şubat 2013) itibaren bir ay içerisinde defaten ödeyenler temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Fiilen askerlik hizmetine 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu uyarınca başladıktan sonra herhangi bir nedenle bu kanun kapsamından çıkarılarak noksan hizmetli olarak aranan yükümlüler, istekleri halinde diğer şartları taşımaları ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde 30.000 Türk Lirası parayı bir defada ödemeleri şartıyla Geçici 46’ıncı maddeden istifade ettirirler.’’ hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, gerekli yararlanma şartlarını taşıdıkları halde, 15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 15.06.2012 tarihinde sona eren Bedelli Askerlik uygulaması için başvuruda bulunmayanlar veya ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle kapsamdan çıkarılanlar 16 Şubat 2013-18 Mart 2013 tarihleri arasında ödemelerini tamamlamaları durumunda ilgili kanundan yararlanabileceklerdir.

Sözkonusu Kanun’dan yararlanma şartları, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 46’ıncı maddesindeki yararlanma şartlarının aynısı olup, bahsekonu uygulama esasları  1982 ve daha yaşlı doğumlu yükümlüleri kapsamaktadır.Saygıyla duyurulur.

T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu   

Pazartesi - Cuma

08:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00

Kimlik Teslim, Pasaport Teslim ve Tebligat işlemleri hariç bütün işlemler için www.konsolosluk.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir. Bilgi taleplerinizi lütfen Başkonsolosluğumuzun e-posta adresine iletiniz. E-posta mesajlara, resmi tatil günleri hariç, 24 saat içerisinde yazılı veya sözlü yanıt verilmektedir.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
27.4.2020 27.4.2020 Milli Gün (Kral'ın Doğumgünü)
5.5.2020 5.5.2020 Kurtuluş Günü (1945)
21.5.2020 21.5.2020 Dini Bayram
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.6.2020 1.6.2020 Dini Bayram
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2020 25.12.2020 Noel